Združene države Evrope

Inštitut dr. Jožeta Pučnika vas vabi na 1. Pučnikov večer 2012/13 z naslovom Združene države Evrope?, ki bo potekal v četrtek 11. oktobra ob 18 uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva 1/IV, Ljubljana.

Evropska unija je v največji krizi od svojega nastanka. Projekt skupne evropske valute je razgalil strukturne slabosti posameznih članic denarnega območja kot tudi skupnih evropskih institucij. Svarila skeptikov evropskega povezovanja v zadnjem desetletju 20. stoletja so se izkazala za upravičena, denarna unija v sedanji obliki brez politične prisile ne more preživeti. Tega dejstva se vse bolj zavedajo evrokrati in politične elite v državah članicah, zato se pojavljajo pobude o preoblikovanju unije v Evrofederacijo oziroma nastanku Združenih držav Evrope. Procesi v tej smeri že potekajo kot je na primer pobuda o fiskalni in bančni uniji. Proces federalizacije pa s seboj prinaša veliko nevarnosti. Gre za pobudo z izrazitim primanjkljajem demokratične legitimnosti, prepad med evropskim demosom in evrokratskimi elitami namreč še nikoli ni bil večji. Nezadovoljstvo nad načinom reševanja evrske krize in poizkusi preoblikovanja EU v transferno unijo narašča. Slovenska politika je zanimivo federalistične težnje Evropske komisije in Nemčije enoglasno podprla. Upoštevajoč izrazito negativno zgodovinsko izkušnjo z jugoslovansko federacijo je to nekoliko nenavadno.

1. Pučnikov večer bo naslovil vrsto vprašanj, ki jih federalistične težnje prinašajo za majhno državo kot je Slovenija. Grozi Sloveniji suspenz težko pridobljene nacionalne suverenosti? Je federalizacija edina rešitev za gospodarsko krizo evrskega območja? Kakšne so zgodovinske izkušnje s preživetjem federalnih držav? Je vzpostavitev ZDE s političnim fiatom sploh izvedljiva? Kakšna je prihodnost Evrope ob morebitnem zlomu federalističnega projekta?

Razpravljalci: mag. Bernard Brščič, dr. Janez Šumrada, dr. Milan Zver.

Vabljeni!