Zbor za republiko: spomenica v zvezi z Arbitražnim sporazumom

Na današnji tiskovni konferenci je predsednik Zbora za republiko Gregor Virant predstavil spomenico v zvezi z Arbitražnim sporazumom.

V njej je med drugim zapisano: “Z osamosvojitvijo in vzpostavitvijo lastne države smo postali subjekt mednarodne politike, enaki drugim. Žal nekateri v politiki tega ne razumejo. Ker ne razumejo, ne znajo skrbeti za temeljni narodni interes, ki je v tem, da varujemo in ohranimo ozemlje, ki nam zgodovinsko pripada v okviru države, s katero smo se končno uresničili kot mednarodnopravni subjekt. Posledica tega je položaj, v katerem smo se znašli z arbitražnim sporazumom med Slovenijo in Hrvaško. Z njim je ogroženo tisto, kar nam je mednarodna skupnost po drugi svetovni vojni dala kot nadomestilo za slovensko ozemlje, ki je ostalo v Italiji.

Podcenjujoč odnos do teh vprašanj kaže na odsotnost osnovnega spoštovanja do lastnega naroda. Evropska unija in ostala mednarodna javnost želi, da mejni problem s Hrvaško rešimo, vendar nam ne zapoveduje, ne kdaj in ne kako, predvsem pa od nas ne zahteva žrtev. Z odpovedovanjem ozemlju, zlasti pa pravici do teritorialnega dostopa do odprtega morja, se samo smešimo in trajno zapravljamo položaj, ki smo ga dosegli v času po osamosvojitvi, zlasti z vključevanjem in aktivnim delovanjem v mednarodnih organizacijah.”

Zaman je pričakovati, da nas bodo drugi spoštovali, če se sami ne bomo. Ozemlje in ljudje ob današnji slovenski obali so vselej imeli svobodno in neodtujljivo povezavo z odprtim morjem in nihče nima nikakršne pravice, da nam to danost krati in omejuje.

Preberite celotno vsebino Spomenice, poglejte kdo so podpisniki in jo podpišite, če želite.

Foto: Jess Hamilton, SXC