Zbor za republiko: Če sodišče prevzame vlogo tožnika

vrhovno sodisceSodba vrhovnega sodišča I Ips 2457/2010 v zadevi Patria je še bolj dvomljiva in manj prepričljiva, kot sta bili sodbi okrajnega in višjega sodišča. Skuša ju braniti, v mnogih primerih brez stvarnih argumentov. Ima številne pomanjkljivosti, zaradi katerih ne more prestati resne ustavnosodne presoje. Na ključno pomanjkljivost je predčasno opozoril tudi nekdanji ustavni sodnik Franc Testen: vrhovni sodniki v sodbi zagovarjajo trditev, da je dopustno enega od zunajzaznavnih znakov kaznivega dejanja (v konkretnem primeru – sprejem obljube nagrade) reducirati le na abstraktni zakonski opis. Vrhovni sodniki sprejem obljube razumejo le kot obliko notranjega dogajanja znotraj posameznikove osebnosti (!) in ne kot obliko ravnanja. Vendar se tako ravnanje ne odvija le v nevidnem mentalnem doživljajskem svetu posameznika, ampak mora biti razvidno tudi v zunanjem svetu, tako kot je bilo to v primeru slovenskega evropskega poslanca. Vendar pa o tem v sodbi ni ne duha ne sluha. Sodba ostaja na abstraktnosti opisa kaznivega dejanja v zakonu, to pa ni dovolj za obstoj kaznivega dejanja.

Če bi se takšno stališče vrhovnih sodnikov v sodbi o Patriji razvilo v prakso in doktrino slovenskega sodstva, potem tožilcu v tenorju obtožnega akta ne bi bilo več potrebno navesti znakov kaznivega dejanja, saj bi to kasneje storilo sodišče, morda celo v sami obrazložitvi sodbe in ne v njenem izreku, kot se je zgodilo v tem primeru.

To z drugimi besedami pomeni, da sodišče prevzame vlogo tožnika in se s tem postavi na stran ene od strank v postopku, čeprav bi morali imeti obe zagotovljeno enako varstvo pravic.

Sodba vrhovnega sodišča je zato v tem delu v očitnem nasprotju z 22. členom ustave, ki vsakomur zagotavlja enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem, in pomeni v oči bijoči primer arbitrarnosti, to je samovolje sodišča, brez obrazložitve. S tem primerom stoji ali pade pravna država na Slovenskem. Ne pomeni le sodbe v konkretnem primeru, ampak odločitev, da je na tak protiustaven način mogoče obsoditi kogarkoli v Sloveniji.

Ustavno sodišče je pred ključno odločitvijo z daljnosežnimi posledicami.

Zbor za republiko

dr. Lovro Šturm, predsednik Sveta ZZR

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.