Volitve v Rimu

Slovenci v Rimu so volilni dan zaključili z družabnim srečanjem na Gregorijanski univerzi. Skupaj so spremljali poročanje RTV Slovenija in komentirali dogajanje v domovini.

Višek večera je bila razglasitev “vzporednih volitev”, kjer so navzoči poleg napovedi volilnega rezultata morali odgovoriti še na nekaj zahtevnih vprašanj s področja državljanske vzgoje (vzorec je priložen spodaj). Izkazali so se za slabe preroke, saj nihče ni pravilno napovedal vrstnega reda, kaj šele rezultatov. Nič bolje se niso odrezali pri ostalih vprašanjih.

Trije najboljši so si poleg moralnega zadovoljstva prislužili tudi žlahtno kapljico, darilo gospe Maje Lovrenčič Svetek, veleposlanice RS pri Svetem sedežu, in gospoda Ivana Rebernika, njenega predhodnika.

Vprašalnik:

1 Kdaj praznujemo Dan državnosti?
___  26. decembra
___  27. aprila
___  25. junija
___  29. novembra
2 Velikonočni ponedeljek je v Sloveniji:
a) državni praznik in dela prost dan
b) državni praznik
c) dela prost dan
d) nič od navedenega
3 Dan Primoža Trubarja je v Sloveniji:
a) državni praznik in dela prost dan
b) državni praznik
c) dela prost dan
d) nič od navedenega
4 Napoved rezultatov državnozborskih volitev 4. decembra 2011 (merodajno za
žrebanje bo stanje ob 21.00 uri).
5 Kateri znani Slovenci so umrli v letu 2011
___ Rudolf Maister
___ Jože Bernik
___ Alojzij Ambrožič
___ Jože Kastelic
___ Franc Perko
___ Andrej Bajuk
___ Lojze Slak
___ Tone Pavček
___ Jožko Šavli
___ Miha Žužek
___ Lojze Spacal
___ Simon Ašič