Vinski davek

Prvi uradni dokument, napisan v slovenskem jeziku, je bil izdan že 17. oktobra 1570. Šlo je za Razglas o novem vinskem davku. Kranjski deželni stanovi so z jim privolili v povišani letni prispevek dežele za utrjevanje Vojne krajine. Za kmete, ki so veliko trgovali z vinom, je ta davek pomenil veliko breme. Zato so se kmetje na Dolenjskem in na Krasu uprli tej dajatvi, vendar ne uspešno. To je povzročilo, da so nemško besedilo prevedli v slovenski jezik.

Foto: PhotoXpress