Varčevanje v visokem šolstvu in znanosti

Zbor za republiko vabi na okroglo mizo z naslovom “Lahko z manj naredimo več? Varčevanje v visokem šolstvu in znanosti”

ki bo v četrtek, 3. maja 2012, ob 17. uri, v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva 1, 4. nadstropje, v Ljubljani.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

– prof. dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,

– prof. dr. Andrej Umek, nekdanji minister za znanost in tehnologijo,

– prof. dr. Jure Zupan, nekdanji minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,

– prof. dr. Stanislav Radovan Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani,

– dr. Janez Posedi, predsednik sindikata Pergam in

– g. Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije.

Vljudno vabljeni!

Zbor za republiko, zanj dr. Matej Makarovič, dr. Lovro šturm, predsednik ZZR