Vabilo: Pogovor s Francetom Cukjatijem

france cukjatiInštitut dr. Jožeta Pučnika vabi na 7. Pučnikov večer 2012/13 z naslovom Moralni relativizem in kriza političnega, ki bo potekal v sredo, 9. oktobra 2013, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani. Pogovarjali se bomo z gostom dr. Francetom Cukjatijem.

Antični ideal politike, kot ga na primer najdemo pri Aristotelu ali Platonu, je bil uresničevanje skupnega dobra. Etika in politika sta sodili v isto logično domeno, politika je bila pojmovana kot nadaljevanje morale z drugimi sredstvi. Posameznik v skladu z antično politiko je ideal krepostnega življenja uresničeval zgolj v politični skupnosti. V skladu s takšnim videnjem so politična vprašanja v svojem bistvu etična vprašanja.

Modernistični obrat v politiki je aritmetiko dobrega in zlega zamenjal z aritmetiko strasti in interesov. Po nastopu Machiavellija politična filozofija prekine povezavo z moralno filozofijo, vprašanje dobrega je zamenjano s koristnim. Moderna politika je politika brez romantike, politikov ne vodi ideal skupnega dobra, ampak vulgaren samointeres. Postane igra ekstrakcije ekonomskih rent. Takšna konceptualizacija politike pa ima pogubne posledice, saj onemogoča osmišljanje skupnega dobra in se na koncu dneva odrazi v popolni družbeni fragmentaciji.

To bodo miselna izhodišča za 7. Pučnikov večer. Skušali bomo nasloviti naslednja vprašanja: Kakšen je danes odnos med moralo in politiko? Kakšna je med njima vloga prava? Kaj opredeljuje sodobno desnico in levico? Vloga delitve oblasti pri oblikovanju političnega prostora? Moralizacija politike ali politizacija morale? Je vrnitev k antičnemu idealu politike v sodobnosti sploh smiselno?