Vabilo: Okrogla miza “Ali vemo zakaj smo v krizi?”

nova_finan_krizaInštitut Nove revije in Inštitut za razvojne in strateške analize vabita na okroglo mizo Ali vemo zakaj smo v krizi? Družbena kriza in institucionalne spremembe, ki bo potekala v kavarni Nebotičnika, na Štefanovi ulici 1, v Ljubljani, v sredo 28. maja 2014 ob 18. uri.

Na okrogli mizi bodo sodelovali dr. Frane Adam, dr. Dean Komel, dr. Matevž Tomšič in drugi strokovnjaki s področja družboslovja in humanistike. Iztočnica za diskusijo bo knjiga dr. Franeta Adama Na razpotju družbene krize – Quo vadis, Slovenija? (IRSA, 2013)

Temeljno vprašanje, s katerim se soočamo, je, kako bo izgledala Slovenija čez dve, tri leta? Bo ta kriza (ki je seveda tudi evropska) čez nekaj let samo pozabljena epizoda ali pa bo Slovenijo korenito spremenila? Glede na to, da je kriza, ki se je sprva kazala v obliki ekonomske recesije in javnofinančnega neravnotežja, razkrila še celo vrsto drugih nakopičenih sistemskih disfunkcionalnosti in blokad, lahko sklepamo, da se brez institucionalnih reform in sprememb »forme mentis« iz te slepe ulice zlepa ne bomo izvili. Vprašanje pa je, ali bodo te spremembe izsiljene, načrtovane ali spontane? Kakšni so scenariji prihodnjega razvoja? Ali drsenje v model entropične in anomične družbe lahko zaustavimo?

Na tej okrogli mizi (ali na vrsti okroglih miz, ki bodo sledile) bi želeli postavili temelje za nov tip diskurza o krizi. Ta bo skušal preseči dosedanje artikulacije, ki slonijo na vsesplošnem lamentiranju, na prikrivanju težav (»nojevski diskurz«, značilen za zadnjo vlado) ali pa na obtoževanju drugih in iskanju vzrokov za krizo v zunanjih dejavnikih (recimo »antikapitalistični diskurz«). Mnenja smo, da obstajajo tudi druge možnosti intelektualnega pristopa. Zato bi diskurz želeli oblikovati na podlagi realnih scenarijev razvojnih opcij, do katerega lahko pridemo z instrumentarijem družboslovne analize in filozofske refleksije.