V. Vasle, Nova24TV: Ovaduhi in zdrave sile javne hiše RTV

V enem od prizorov dokumentarca dr. Valentina Areha “JLA – Jugoslovanska ljudska armada” je Jože Smole na partijski seji (v ozadju sedi predsedujoči Milan Kučan) med drugim rekel, da so novinarji družbenopolitični delavci, ki so zavezani marksizmu in leninizmu.

To je bilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Več kot štirideset let kasneje je videti, da omenjene novinarske zdrave sile še vedno prevladujejo v slovenskem medijskem prostoru, še posebej pa na javni, davkoplačevalski televiziji. Še huje, poslužujejo se ovaduštva in stalinističnih manir.

Nenavadni zapleti po prvem predvajanju omenjenega dokumentarnega filma pa seveda niso nobena slučajnost. Začelo se je mnogo prej …

Iskanje izgubljenih posnetkov

Oddelek dokumentacije, ki mu zdaj načeljuje zdrava in zanesljiva sila Miša Vrbec, je na TVS ena od tistih pomožnih služb, ki mora podpirati delo novinarjev in urednikov. Tam je shranjen televizijski zgodovinski spomin Slovencev in Slovenije – v kolikor ga v preteklosti niso namerno uničili in veliko so ga. Še več je varno spravljenega na kasetah in trakovih, ki v  bazo dokumentalistike niso zajeti. Tako lahko kakšen novinar le slučajno odkrije kakšen dogodek ali izjavo, ki je za vpogled v preteklost in sedanjost še kako pomemben.

Ko se je ob soglasju odgovorne urednice Jadranke Rebernik urednik in novinar Valentin Areh lotil zbiranja shranjenih posnetkov v dokumentaciji, je naletel tudi na nekaj primerov, ki niso zavedeni in so tako umaknjeni od oči javnosti, da kakšen komunistični velikan ne bi bil užaljen. Areh je na svoj računalnik nalagal vsebine in posnetke ter izjave, za katere je menil, da bi v koncept in scenarij njegovega dokumentarca lahko sodili. Že iz tega širšega izbora je bilo popolnoma jasno, kaj bo končni Arehov izdelek. Šefica dokumentalistike Miša Vrbec je o tem obvestila nekatere zdrave sile (tako je partija nekoč poimenovala tiste, ki so ji bili zvesti) in v prostorih dokumentacije se je zvrstilo nekaj sestankov o tem, kaj (ne)primernega pripravlja Areh. Takšno ovaduštvo seveda ne sodi v opis del in nalog zaposlenih v oddelku dokumentacije – seveda v čisto drugačnih profesionalnih razmerah, ki pa jih je v tej hiši vsak dan manj.

Udar zdravih sil, ali Milinkovićeva potvarja

In kaj naj zdrave sile zdaj naredijo? Poskusile so z vzporednim udarom in to tako, da je še pred nastankom in predvajanjem dokumentarca o JLA nastalo izdajalsko besedilo novinarskega aktiva informativnega programa TVS, ki je romalo celo na programski svet ne da bi pisci dali možnost, da se o (seveda lažnih) obtožbah Areh izreče. Seveda se novi šef programskega sveta Miran Zupanič ni prav nič obotavljal, ko je od Areha zahteval pojasnila. Menda ga fizično ne bodo mučili. Programski svet, ki se pod vodstvom Mitje Štularja prav zaradi upornic (Šetinc-Pašek, Milinković, Kožar, Aščić itn.) ni smel ukvarjati s konkretnimi vsebinami, se bo zdaj lahko. Seveda s tistimi, ki so politično “neprimerne” in niso na liniji aktualne levice in projugoslovanstva.

Kaj kmalu pa se je izkazalo, da je to pisanje v imenu aktiva napisala Helena Milinković sama in ker ni dobila soglasja večine aktiva, je pisanje preprosto uzurpirala in ga vseeno poslala na programski svet, direktorici TVS Ljerki Bizilj, odgovorni urednici informativnega programa TVS Jadranski Rebernik in generalnemu Marku Filliju.

Aktivistka, spomeničarka in Jugoslavija

Milinkovićeva je tista novinarka, ki je skupaj z Aščićevo delala vihar po deželi, ker si je nova urednica pač izbrala nove ljudi (kar je normalno) za določena novinarska dela. Celo v sosednjih Hrvaški in BiH so se nekateri razpisali, da sta revici ob dosedanje delo zato, ker nista Slovenki. Milinkovićevo na RTV ljubkovalno imenujejo aktivistka OF, Špela Kožar, prav tako članica tega aktiva, ima naziv spomeničarka 1941, Jeleni Aščič pa je pripadel naziv Jugoslavija. Vsi ti nazivi pa temeljijo na tistih zdravih silah na RTV SLO, ki so izrazito levičarsko in projugoslovansko usmerjene kajti, jugoslovanski duh v tej hiši je še vedno zelo močan.

Zgovorno in stalinistično je, da Arehu nihče iz novinarskega aktiva pred objavo njihove lažnive sodbe ni niti z besedo omenil česa je obtožen, niti ni dobil možnosti, da bi se še pred pošiljanjem pamfleta na programski svet in vodstvo RTVSLO o tem izrekel.

Arehov dokumentarec pa je v polnem nasprotju z “jugoslovanarji”, ki so seveda prikaz JLA in razmer v SFRJ vzeli kot čisto žalitev. Zato seveda pritiskov in napadov na Areha še ni konec, pri čemer še posebej hujskaško nastopa dopisnica RTV v Nemčiji Polona Fijavž, urednica v zunanji redakciji Meta Dragolić pa je podporna članica zdravih sil. Vodstvo TVS in RTV pa doslej o vsem tem še ni nič reklo.

PRILOGA: Pismo Helene Milinković, ki je potvorila, da gre za pismo novinarskega aktiva, objavljamo v celoti:

“Spoštovani!

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija ostro protestira zaradi nedavnih potez uredniškega odbora in vodstva, ki so še dodatno načeli ugled in kredibilnost javne RTV.

Vsebina Tarče in razprave o splavu 13.10. so bile popolnoma  v nasprotju s profesionalnimi novinarskimi standardi in poslanstvom, ki bi ga po zakonih morala opravljati javna RTV. Nedopustno je, da se uredniški odbor pri upravičevanju toka razprave  in obravnave same teme sklicuje na razdeljenost državljanov. Kot ste sami opazili v odzivih gledalcev, prav take teme in njihova obdelava z gosti, ki nastopajo z žalitvami in demagogijami, delijo javnost. To ni naloga javne televizije, naloga javne TV je javnost informirati in obdelovati teme, ki so v interesu javnosti.  Nedopustno je, da se v oddaje informativnega programa in tudi v druge programe vabi ljudi, ki širijo sovraštvo in laži. V teh oddaje morajo biti vabljeni kompetentni ljudje in strokovnjaki, ne pa vsak, ki ima o določeni stvari neko mnenje.

To se zadnje čase dogaja prepogosto, Tarča 13.10. je bila samo vrhunec te neprofesionalnosti. Nedopustno je, da urednik oddaje pod njo tudi ni bil podpisan. Gledalci morajo vedeti, kdo je ustvarjalec vsebine in ta mora zanjo tudi odgovarjati; ne nazadnje javnemu servisu idr. medijem to nalaga tudi zakonodaja. Nedopustna je tudi nesramna in neprofesionalna komunikacija z javnostjo in plačniki naročnine, ki so bili do te teme in oddaje same izredno kritični. To se je pokazalo tudi z vsaj dvema popravkoma opisa oddaje na spletu, kar ni bilo prvič. Prevzemite odgovornost za svoje napake! Poleg tega je očitno, da vodstvo ne ve, kaj bi z oddajo Tarča in s stalnim menjavanjem voditeljev onemogoča profesionalno delo ostale ekipe v Tarči. Kakšna je prihodnost oddaje, ni jasno tudi iz predlaganega PPN-ja.

Zahtevamo, da uredniški odbor dosledno sledi profesionalnim novinarskim standardom in da se v oddajah lotevamo pomembnih tem za javnost. Prepogosto se dogaja, da denimo v Odmevih, ko jih ureja Valentin Areh, gledamo ukradene posnetke iz tujih dokumentarnih in  informativnih oddaj ali pa s spleta. Gre za eklatantno kršenje avtorskih pravic, ki to hišo lahko veliko stanejo tudi materialno, za kršitve avtorskih pravic je hiša tudi odškodninsko odgovorna. Poleg tega je vsebina v večini teh prispevkov hujskaška in zavajajoča, saj je avtor V. Areh velikokrat uporabil tudi več let stare posnetke in jih predstavil kot aktualne.  To vse kaže na velika odstopanja od profesionalnosti in tako luč meče na vse sodelavce tega programa. Na vse te kršitve smo večkrat opozorili na redakcijskih sestankih, pa se ni zgodilo nič. Poleg tega, da je dotični urednik običajno tudi sam avtor prispevkov izkazuje nezaupnico novinarskemu kolektivu – dopisnikom in specializiranim novinarjem, pogosto tudi ni naveden kot avtor dotičnih prispevkov.

Upamo, da se uredniški odbor zaveda, v kakšnih časih živimo in kako pomembna je naša vloga v teh negotovih časih. Z neprofesionalnim delom in podpihovanjem sovraštva pa stopa ta hiša na nevarno pot, morda tudi lastne ukinitve. Pozivi k bojkotu plačevanja  RTV naročnine se namreč kopičijo z vseh strani, ker so očitno gledalci ugotovili, da je ponujeni televizijski program nekakovosten in ne izpolnjuje javnega interesa.

Aktiv Informativnega programa tudi zahteva javno opravičilo direktorice Ljerke Bizilj na naslednji seji Programskega sveta. Direktorica je namreč na zadnji seji javno oblatila celotno uredništvo Informativnega programa –  vse novinarke in novinarje ter druge ustvarjalce, ko je v odzivu na kritike zaradi gostovanja Angelce Likovič v oddaji Dobro jutro in nato v Tarči dejala, da v Informativnem programu primanjkuje strokovnosti in profesionalnosti. V Aktivu Informativnega programa smo zavezani profesionalnim standardom in etičnim imperativom, tudi pravicam zapisanim v ustavi, in to kažemo tudi s svojim avtorskim delom.  Pozivamo vse pristojne, da te prakse nemudoma ustavijo in preprečijo njihovo ponavljanje. Gre namreč za ugled in prihodnost javnega servisa, ne samo televizije, temveč tudi radia in MMC-ja.

Aktiv novinarjev Informativnega programa Televizije Slovenija”

Vir: Nova24TV