V. Gorenak, blog: Poziv guvernerju B. Slovenije

Javni poziv za ukrepanje proti NLB d. d. v zvezi z njenim onemogočanjem učinkovitega preiskovanja sumov kaznivih dejanj povezanih s slabimi krediti.

Spoštovani gospod guverner!

Julija 2012 sem v vlogi ministra za notranje zadeve generalnemu državnemu tožilcu odstopil v reševanje zaupno poročilo Banke Slovenije, ki se je nanašalo na tako imenovane slabe kredite v bankah, ki so v državni lasti. Šlo je za sume številnih kaznivih dejanj v vrednosti več milijard evrov.

Pred časom sem na ministra za pravosodje dr. Senka Pličaniča naslovil poslansko vprašanje, v katerem sem ga spraševal v kakšni fazi preiskovanja so omenjeni sumi kaznivih dejanj. Ta mi je odgovoril, na podlagi podatkov, ki jih je dobil od generalnega državnega tožilstva. Odgovor pa je več kot skrb vzbujajoč, med drugim je minister zapisal:

»Pregled tožilskih evidenc, ki se nanašajo na sume kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem kreditov v banki NLB d.d., pokaže, da je banka do sedaj podala osem ovadb, ki so bile praviloma neprimerne, za nadaljevanje preiskovanja, saj iz njih ni mogoče razbrati niti storilcev niti višine materialne škode, ki naj bi jo banka utrpela. Prav tako NLB ovadbam praviloma ne prilaga nobenega listinskega dokazila, listin pa ne izroča niti na poziv tožilstva ali policije. Banka NLB d.d. vztrajno zavrača zahteve po izročitvi kreditnih map in spremljajoče dokumentacije. Pri tem zastopa stališče, da bi z izročitvijo listin tožilstvu ali policiji brez odredbe sodišča prekršila določbe Zakona o bančništvu, ki urejajo zaupnost podatkov, čeprav je seznanjena, da njenega razumevanja zakonskega besedila ne delijo niti policija, niti tožilstvo, niti sodišče, niti Pravni oddelek Banke Slovenije. Preiskovalni sodnik je že v dveh primerih zavrnil predlog tožilstva, da bi banki odredil izločitev kreditnih map in druge dokumentacije, saj pri predlaganih listinah ne gre za zaupne podatke, ki bi sodili v okvir 156. člena ZKP. SDT RS izpostavlja tudi veliko angažiranost njihovih predstavnikov in predstavnikov NP, ki so na mnogih sestankih, predstavnikom NLD d.d. pomagali z usmeritvami, nasveti in praktičnimi napotki, kako zaznati sum, da je bilo strojeno kaznivo dejanje zlorabe položaja, kako sestaviti ovadbo, katera dejstva je potrebno navesti, katere dokaze zbrati. Vsa prizadevanja, da bi z banko NLB d. d vzpostavili iskren odnos sodelovanja , so bila do sedaj neuspešna«.

Spoštovani gospod guverner!

V zvezi s tem Vas javno pozivam, da v okviru svojih zakonskih pristojnosti ukrenete vse potrebno proti vodstvu NLB d. d. , da bo ta odpravila vse ovire in nemudoma omogočila takojšen dostop policiji in tožilstvu do vseh podatkov, ki so potrebni za učinkovito delo policije in tožilstva na področju preiskovanja sumov kaznivih dejanj v zvezi z tako imenovanimi slabimi krediti.

Več: blog Vinka Gorenaka