Tine Hribar in katoliška Cerkev

Objavljamo sporočilo Tiskovnega urada Slovenske škofovske konference na nedavni Hribarjev intervju.

Odmev Tiskovnega urada SŠK na intervju z dr. Tinetom Hribarjem v Sobotni prilogi Dela z dne 6. marca 2010 z naslovom Omreženi sta tako levica kot Desnica

V Sobotni prilogi časnika Delo z dne 6. marca 2010 je bil objavljen intervju z akademikom dr. Tinetom Hribarjem z naslovom »Omreženi« sta tako levica kot desnica.

V Katoliški Cerkvi se ne moremo strinjati z nekaterimi Hribarjevimi trditvami glede Katoliške Cerkve v polpretekli zgodovini in o njeni vlogi v današnji družbi. Razmere v slovenskih škofijah med drugo svetovno vojno in po njej zaradi različnih zgodovinskih, geografskih, družbenih in političnih vzrokov niso bile enake in enoznačne, zato tudi vloge Katoliške Cerkve ni mogoče posploševati in dajati pavšalne sodbe o njeni (ne)posredni krivdi za državljansko vojno in povojne množične poboje. O tem se lahko prepričamo v številnih pristnih zgodovinskih virih (prim. Med sodbo sodišča in sodbo vesti, Ljubljana 2009). Ljubljanski škofje in Slovenska škofovska konferenca so v več izjavah ovrednotili vlogo Katoliške Cerkve med in po drugi svetovni vojni, hkrati pa so škofje v imenu Cerkve izrazili obžalovanje za krivična in moralno nedopustna dejanja, ki so jih posamezniki storili v njenem imenu. Izjave so objavljene v knjižici Resnici na ljubo, Izjave ljubljanskih škofov o medvojnih dogodkih (ur. F. M. Dolinar, Družina 1998).

V oceni glede vizije izhoda iz trenutne moralne in ekonomske krize se z dr. Hribarjem lahko v nekaterih ocenah strinjamo, ne moremo pa sprejeti nerazumnih podtikanj in pavšalnih trditev na račun Katoliške Cerkve, ki v Republiki Sloveniji opravlja svoje poslanstvo v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter veljavno domačo in evropsko zakonodajo in prakso. Hribarjeve izjave in ocene o sedanjem delovanju Cerkve na Slovenskem in njenih namerah zavračamo, ker so neutemeljene, ideološke in kulturno-bojevniške, širijo nepotreben strah pred Cerkvijo in povzročajo nezaupanje do nje ter zato škodijo prepotrebnemu strpnemu in dobremu sodelovanju na različnih področjih, tudi v obrambnih in varnostnih silah.

dr. Andrej Saje, tiskovni predstavnik SŠK