Stane Granda: Kaj je v ozadju Združenja za slovensko besedo

Stane Granda, foto: Radio Ognjišče.
Stane Granda, foto: Radio Ognjišče.

Sredi septembra je bilo ustanovljeno novo društvo literatov, prevajalcev in publicistov Združenje za slovensko besedo, na čelu katerega je zgodovinar Stane Granda. Združenje, ki je ob ustanovitvi štelo že več kot 50 članov, se je že oglasilo pri vprašanjih slovenščine na univerzah in glede ukinjanja osnovne šole v Osilnici. Staneta Grando smo vprašali o motivih za ustanovitve društva, o načrtih in ciljih.

Stane Granda:

Civilno družbo na Slovenskem so sistematično in izjemno uspešno prevzele politične sile iz časov pred slovensko osamosvojitvijo. Najbolj tragičen primer tega dejstva je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki je »sposobna« celo zmanjševati pomen največjega dosežka Slovencev v zgodovini. Odgovornost za take razmere moramo pripisati napuhu in slabi politični razgledanosti pomladne politične opcije. Tudi zato smo tam, kjer smo. Številni posamezniki, ki se čutijo povezani z vrednotami demokracije in temeljno naravnanostjo slovenske osamosvojitve in je njihov poglavitni način delovanja pisana beseda, je, tudi zaradi tragičnega konca Nove revije, iskala način, da bi bila bolj prisotna v slovenski javnosti. Ne gre ne za njeno obujanje, ne posnemovanje, ampak željo po sodelovanju pri premagovanju vsesplošne, celo eksistencialne slovenske krize. Ta dobiva novo in strašnejšo obliko po letošnjem 15. juliju, ko je slovenski parlament podprl predlog vlade o izrinjanju slovenske besede z univerze, ko ukinjajo osnovne šole narodno najbolj ranljivem obmejnem prostoru, ko se drastično zmanjšuje skrb za Slovence v zamejstvu…

Vseslovenskost je ena temeljnih značilnosti društva. Ime društva Združenje za slovensko besedo določa njegove kratkoročne in dolgoročne naloge. Ni sredstev, metod in načinov, katerim bi se v okviru razpoložljivih možnosti in demokratičnih standardov odpovedali. Kot začetniki smo lahko bistveno bolj odprti do vseh tehničnih in izraznih novotarij, ki nam bodo omogočale doseganje zastavljenih ciljev. Ideološke in vsake druge orientacije so bolj ali manj stvar preteklosti. Slovenstvu v vseh pojavih in oblikah dajemo prednost pred ideološkim opredelitvam. Osebno mislim, da bi morale biti demokratičnost, strpnost in pripadnost slovenstvu temeljne vrednote Zveze za slovensko besedo oziroma kriteriji za članstvo. Naredili bomo vse kar smemo, zmoremo in znamo. S slovenskim jezikom Slovenci stojimo in pademo.