SSK: Proti noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij

svetovni slovenski kongres
Foto: Radio Ognjišče.

Odločno nasprotujemo predlagani noveli ZZZDR in se pridružujemo KOALICIJI »ZA OTROKE GRE«! Novelo je potrebno zavrniti, ohraniti in okrepiti pa vrednote zakonskega in družinskega življenja. Družinska skupnost (mati, oče) je edina, ki lahko posreduje novo življenje in je tudi najprimernejše okolje za otrokov fizični, psihični in duhovni razvoj.

Novelo je potrebno zavrniti, ker:

– ne priznava otroku pravice do matere in očeta, ki jo mora država varovati po 53. členu Ustave RS prav zaradi otrokove koristi.

– redefinira zakonsko zvezo, spreminja v temeljih pojmovanje družine kot življenjske skupnosti ženske in moškega v življenjsko skupnost dveh oseb ne glede na njun spol. Izpušča omembo moškega in ženskega spola, obstoj dveh spolov. To pa odpira vrata novim oblikam diskriminacije, omejevanju svobode izražanja, verske svobode… Na področju vzgoje in izobraževanja onemogoča staršem vzgajanje otrok skladno s svojimi vrednotami (kršitev njihove ustavne pravice), odpira vrata spremembam učnih programov. Ne predvideva ugovora vesti.

– vse pravne posledice, ki veljajo za skupnost ženske in moškega prenaša na istospolno skupnost, vključno s posvojitvijo in umetno oploditvijo. Po biološki in antropološki utemeljitvi homoseksualne zveze ne izražajo bioloških in antropoloških elementov zakonske zveze in družine, ki bi utemeljevali njihovo pravno priznanje (ne zagotavljajo razmnoževanja in preživetja človeške vrste).

Kako pa te zveze vplivajo na otrokov razvoj? Pomanjkanje spolne bipolarnosti ovira normalni otrokov razvoj, zato vključevanje otrok v homoseksualne zveze s posvojitvijo pomeni nasilje nad nemočnimi otroki, izpostavljanje nepredvidljivim in nepopravljivim posledicam. Otrok ni temeljna pravica posameznika ali para, tako isto ali različno spolnega.

Pod »zaščito otrok« želijo z novelo upravičiti redefiniranje družine in nove oblike posvojitev otrok. Tega pa ne opirajo na nobene resne znanstvene študije in statistike. Nasprotno, pa številne študije dokazujejo, da je le urejena zakonska zveza med žensko in moškim najbolj trdna oblika skupnega bivanja v kateri so otroci izpostavljeni najnižji stopnji tveganja, čustvenih in psiholoških pretresov , spolno prenosljivih bolezni…

Prav tako je tudi iz demografskega vidika najbolj odprta za posredovanje življenja in najprimernejše okolje za celovit in zdrav razvoj otroka (lastnega in posvojenega). Namen novele torej ni zaščite in pravica otrok, ampak le zadovoljevanje osebnih želja odraslih. Otrok ni več cilj, ampak postaja vse bolj le sredstvo, pravica odraslih, saj se mu jemlje pravica imeti mamo in očeta. Ohranitev instituta zakonske zveze kot skupnosti moža in žene je tako skladna s standardi človekovih pravic v Sloveniji (53, člen Ustave) in mednarodno. Iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in svoboščinah ne izhaja pravica do poroke istospolnih oseb (številne razsodbe), prav tako pa nas k temu ne zavezuje Splošna deklaracija človekovih pravic ZN. Še več; nikjer ni namreč zapisano, da je definiranje družine kot skupnosti moškega, ženske in otrok oblika diskriminacije do istospolnih oseb.

Ta novela tudi nima nobene zveze z odločbo Ustavnega sodišča, ki je odločalo le o dedovanju oz. premoženjskih razmerij in se ne nanaša na zakon, ki ga spreminja. Po novem predlogu novele ZZZDR bi tako postala Slovenija edina država v svetu, ki bi pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze podelila tudi neregistriranim homoseksualnim skupnostim, ki bi bile celo brez poroke ali registracije deležne pravice do posvojitve otrok, zdravljenja z biomedicinsko pomočjo – kasneje še nadomestnega materinstva.

Slovenski volilci smo že 25. marca 2012 na referendumu jasno zavrnili sporni Družinski zakonik. Zato je še toliko bolj nedopustno in nesprejemljivo, da se novela, ki je še veliko bolj radikalna, tri leta kasneje sprejema na hitro po skrajšanem postopku. Namesto reševanja hude gospodarske krize in socialnih problemov, zavzemanja za ohranitev in krepitev naravne zakonske zveze in družine ter vključevanja v šolske vzgojne programe vzgoje za odgovorno starševstvo, se skuša uničiti in zrušiti še temelje naravnih danosti, ki so bistveni za preživetje naroda in odpirajo nove ideološke teme, ki nas še bolj razdvajajo. Civilni zakoni ne morejo biti v nasprotju z naravnimi zakoni, demokratična oblast pa ne sme z argumentom moči poseči v temeljno delovanje družbe, prevrednotiti vrednote (kar družina je) in odpraviti temeljne razlike: naravno razliko med moškim in žensko!

Svetovni slovenski kongres

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.