Socialni teden 2017: Samo začeti je treba

Dr. Igor Bahovec, Janko Korošec, Rok Pisk in mag. Igor Podbrežnik

Samo začeti je treba“, so besede iz bogate zapuščine dr. Janeza Evangelista Kreka, osrednje zgodovinska osebnosti Socialnega tedna 2017v okviru Socialne akademije, katerega tema je: Delam, da (pre) živim. Na uvodnem dogodku ob začetku Socialnega tedna 2017, v četrtek 28. 9. 2017, ob 19.00 v Galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani, bo premiera filma o dr. Janezu Evangelistu Kreku. Pripravil ga je študijski krožek, ustanovljen in delujoč prav za ta namen. Po uvodnem dogodku v Ljubljani se bodo začeli razni dogodki Socialnega tedna tudi drugod po Sloveniji in v zamejstvu.

Več o Socialnem tednu 2017 so lahko novinarji izvedeli na novinarski konferenci v torek 26. 9. 2017 ob 11.00 v predavalnici Socialne akademije pri Sv. Jožefu v Ljubljani. Kot govorci so nastopili dr. Igor Bahovec – član študijskega krožka za izdelavo filma o J. E. Kreku, Rok Pisk – režiser filma, Janko Korošec – vodja Socialnega tedna in mag. Igor Podbrežnik – moderator novinarske konference.

Janko Korošec je poudaril, da je sporočilo Socialnega tedna, ki je zajeto v poslanici, pomen dela za človekovo dostojanstvo in osebni razvoj. V programu je skupaj okrog 30 dogodkov. Po izkušnji lanskega leta se teh dogodkov udeleži do 2000 udeležencev. Po obliki so različni, delavnice, pogovori, okrogle mize, posveti predavanja, tudi ekskurzija, dogodke bodo spremljali tudi zapisi blogerjev na internetu. Izveden je bil že fotografski natečaj in izbrana nagrajena fotografija, ki je osnova za grafično podobo in je  objavljena na zgibanki s programom. Zaključni dogodek bo 7. Oktobra v Selcah, to bo slavnostna akademija v čast Janezu Evangelistu Kreku. Odmev Socialnega tedna pa bo tudi mednarodni simpozij v Državnem svetu Republike Slovenije 27. 10. 2017, ki bo obravnaval vpliv sodobne tehnologije na človeško delo.

Rok Pisk je avtor dokumentarnega filma Samo začeti je treba, ki je nastal v okviru študijskega krožka Socialne akademije.

Rok Pisk, režiser filma o Janezu Evangelistu Kreku je povedal, da so film ustvarjali v študijskem krožku, v katerem so sodelovali ljudje zelo različnih poklicnih profilov, univerzitetni profesorji, zgodovinarji, multimedijski navdušenci itd. V delo so vložili veliko ur prostovoljnega dela in pri tem uporabljali tudi načela J. E. Kreka  Udeleženci novinarske konference smo si lahko ogledali kratek insert iz filma in dobili opis 5 lekcij Janeza Evangelista Kreka, ki so zajete v vsebini filma: 1. Samo začeti je treba, 2. Potrebna je teoretična podlaga, 3. Plača delavca ni miloščina, ampak pravica, 4. Posameznik je nemočen proti sistemu, potrebna je skupnost, 5. Po začetku je treba za idejo goreti.

Dr. Igor Bahovec je opozoril na zelo pomemben element človekovega dela – graditev skupnosti in solidarnosti. J. E. Krek je ta element upošteval z ustanavljanjem zadružništva. V današnjem času in verjetno vedno pa spremlja graditev skupnosti tudi nevarnost zapiranja vase in poudarjanja le lastnih potreb. To pa je v nasprotju s solidarnostjo in sočutjem, ki potrebujeta širši pogled in odpiranje navzven.

Socialni teden pod streho Socialne akademije se je začel leta 2009 in je torej letos 9. po vrsti. V tem času se je zvrstilo 9 aktualnih družbenih tem, na stotine dogodkov in na tisoče udeležencev. Ob koncu lanskega Socialnega tedna je vodstvo oblikovalo programski dokument s pobudo za 5 krat 5 ukrepov za boljšo državo. To so prioritetna področja za napredek Slovenije: identiteta, družina, kariera, zdravje, solidarnost. Izziv za Socialno akademijo, Socialni teden in za vse državljane Slovenije.