Sobivanje: razstava dijakov likovne smeri GCC v štirih razstaviščih

Foto: arhiv GCC
Foto: arhiv GCC

Tradicionalni zaključek šolskega leta dijakov likovne smeri na Gimnaziji Celje – Center (GCC) bo tudi letos pregledna študijska razstava likovnih izdelkov, že osemnajsta po vrsti, ki bo vrata odprla v četrtek, 5. maja, na kar štirih prizoriščih: v Galeriji sodobne umetnosti (ob 17. uri), v Likovnem salonu (17.30), Osrednji knjižnici Celje (18.15) in v novi Galeriji AQ GCC v celjski umetniški četrti, ki jo je šola marca prevzela v upravljanje (ob 19. uri). Ob razstavi bo izšel tudi katalog v spletni in tiskani obliki, razstava pa bo odprta do konca maja. Razstava nosi naslov Sobivanje – gre za krovno temo šolskega leta na GCC, z mislijo na izjemen pomen temeljnih vrednot, ki se v razburkanem času in prostoru prepogosto izgubljajo.

Razstava je nastala v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje

Osrednji dogodek najmlajšega izmed treh izobraževalnih programov na GCC je nastal tudi v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje (CSU), ki je že dolgoletni partner šole pri izvajanju izobraževalnih programov za mlade umetnike. V letošnjem šolskem letu so tako za dijake pripravili štiri delavnice s priznanimi celjskimi in slovenskimi umetniki – Tomažem Černejem (1. letnik, tema: Vojna in mir, fotografija/haiku), Majo Hodošček (2. letnik, tema: Sanje v umetnosti, video/zvok), Danilom Milovanovičem (3. letnik, tema: javni prostor kot motiv za umetniško delo, animacija) in Tadejem Vaukmanom (4. letnik, tema: intimno in preplet medijev v vizualni umetnosti, različni mediji).

Ustvarjali so na več tem z različnimi mentorji, v Mozirju pa bodo predstavili svoj pogled na Plečnika

Foto: arhiv GCC

Vse projekte bodo predstavili v Galeriji sodobne umetnosti, v Likovnem salonu pa bo na ogled razstava projekta KONS, ki so ga dijaki pripravljali z Mojco Senegačnik. Ta je temeljil na skupinskem ustvarjanju, raziskovanja avantgarde v umetnosti in poezije Srečka Kosovela, na to pa so dijaki naslonili svoje razmisleke o sodobnem času, svoji vlogi v družbi, viziji prihodnosti in reference na sodobnost. V Osrednji knjižnici Celje bodo na ogled izbrana likovna dela, ki so nastala pri strokovnih predmetih (risanje in slikanje, mentorica: Andreja Džakušič), predstavitvene tehnike (mentorica: Mojca Šmit), plastično oblikovanje (mentor: Franc Purg), likovna teorija, bivalna kultura in osnove varovanja dediščine (mentorica: Maja Rak). V Galeriji AQ GCC pa bodo na ogled instalacije delavnic, ki so jih za dijake pripravile vizualne umetnice Iva Tratnik in umetniški kolektiv AnKo (Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki).
Vzporedno s študijsko razstavo pa je v Galeriji Mozirje od 21. aprila do 21. maja na ogled tudi razstava z naslovom Nenavadno moč ima ta človek – vpliv Plečnika na njegove in naše učence, ki so jo na GCC pripravili ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika.

»Vse pa motrimo skozi prizmo umetnosti in njenih medijev, ki nam pomagajo razumeti svet in aktualne procese v njem«

Foto: arhiv GCC

Ustvarjalci razstave so v katalogu zapisali, da so »navdih za letošnjo krovno temo likovnega ustvarjanja našli v sloganu ‘sobivanje’, ki smo ga v procesu dela skozi leto nadgradili s podnaslovom ‘prehajanje svetov’«. »Prehod iz pouka v živo v pouk na daljavo sedaj po potrebi že poteka nemoteno. Načrtno razvijamo kompetence, ki nam omogočajo, da se brez težav znajdemo tako v digitalnem kot v analognem svetu, na eni strani krepimo zdravo mero individualizma, ob tem pa posebno pozornost posvečamo dobrim medsebojnim odnosom v različnih delovnih skupinah. Ves čas iščemo ravnovesje med pravo mero formalnega in neformalnega znanja, vse pa motrimo skozi prizmo umetnosti in njenih medijev, ki nam pomagajo razumeti svet in aktualne procese v njem. Te želimo motriti, spremljati in se nanje kritično odzivati.«

Iz tega gimnazijskega programa je izšlo kar nekaj uveljavljenih umetnikov

V preteklih osemnajstih letih je v programu likovne gimnazije maturiralo več več kot štiristo dijakinj in dijakov. Približno polovica je tudi študijsko pot nadaljevala na področju umetnosti in med nekdanjimi likovniki s Centra se najdejo že številna imena, ki pomembno sooblikujejo slovensko kulturno krajino in umetnostni prostor. Umetniki, kot imenujejo dijake tega programa na GCC, ustvarjajo v sodobno opremljenih specializiranih učilnicah, kjer so jim na voljo različna avdiovizualna in multimedijska sredstva, profesionalna grafična preša in peč za žganje gline. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov imajo dijaki umetniške gimnazije, ki zaključujejo štiriletno šolanje s splošno maturo, v predmetniku še strokovne predmete, veliko dela poteka tudi zunaj šole – na taborih in ekskurzijah pa v sodelovanju s priznanimi domačimi in tujimi umetniki. Številni dosežki in priznanja na različnih natečajih v Sloveniji in tujini, projekti in dejavnosti uvrščajo mlade umetnike z GCC med najaktivnejše soustvarjalce lokalnega in širšega umetnostnega okolja.