So sodniki arbitražnega sodišča videli ta film?

Film je bil objavljen 29. aprila 2009.

Sporočila filma:

1. Del zahodnih Turkov se leta 619 naseli na zahod.
…………….
10. Vse do novega veka se vzporedno uporablja ime Slovenija ter Slovenci in Hrvati.
11. Viri Hrvate nikdar ne imenujejo Sclavi ali Schiavi (Sloveni).
12. Beneška vojska v 11. stol. z vojsko omeji gusarske plenitve iz t.i. Sclavonije.
13. V Istri živijo izključno Slovenci in v mestih tudi “Benečani”.
14. V 15. – 17. stol. kuga močno razredči prebivalstvo Istre.
15. Benečani v 16. stol. dovažajo delovno silo iz svojih kolonij ob Jadranu, Dalmatince, Črnogorce, Bosance,.. nikdar pa Hrvatov.