Slovenska narodna zastava

Ministrstvo notranjih zadev na Dunaju je 23. septembra 1848 potrdilo kranjske deželne barve: belo, modro in rdečo, ki jih je že leta 1836 določil cesar Ferdinand. Tako je belo-modro-rdeča zastava postala slovenska narodna zastava. Ob tej priliki je Fran Blažič objavil pesem o zastavi, v Bleiweisovih Novicah pa je 18. oktobra Matevž Ravnikar-Poženčan priobčil pesem zastavi, ki se konča s citirano kitico:«Zato te naše barve tri, najlepše nam stoje, brez višega pomena ni, kar one govore.«

Foto: Wikipedia