Slovenija – država, kjer mladim lahko uspe? (VIDEO)

Kakšne možnosti imajo mladi v Sloveniji za ustvarjanje uspešne kariere? Kakšno podporo jim pri tem nudi šolski sistem in kakšno lahko prejmejo v okviru neformalnega izobraževanja? Jih delavska zakonodaja in razporeditev davkov pri tem spodbuja ali zaustavlja? Pa evropske in domače spodbude v okviru Jamstva za mlade? In končno: kakšno je v Sloveniji okolje za spodbujanje podjetništva? Vse več mladih se odloča za samostojno podjetniško pot – je to pri večini plod njihove ustvarjalnosti ali izhod v sili?

Na okrogli mizi Slovenija – država, kjer mladim lahko uspe? v sklopu Socialnega tedna 2016 so nastopili:

•Miha Lavtar, direktor podjetja Optiweb,
•dr. Zoran Vaupot, dekan Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu,
•Kristjan Strojan, Društvo mladinski ceh,
•Matej Cepin, Socialna akademija.

Produkcija videa: Socialna akademija.