(Skoraj) Pozabljeni geograf in kartograf

Morda je nekaj najlepšega tisto, ko se človek rodi v neugodnih okoliščinah in v revno okolje, pa potem naredi nekaj iz sebe. Blaž Kocen je bile eden takih.

Rodil se je leta 1821 v Hotunju pri Ponikvi. Leta 1848 je postal gimnazijski učitelj v Celju in Ljubljani. Svojo učiteljsko pot je nadaljeval v Gorici, nato pa se je leta 1858 preselil v Olomuc na Češkem, kjer se je začelo njegovo sodelovanje z založnikom Eduardom Hoelzlom. Blaža Kocna lahko imenujemo za najpomembnejšega avtorja didaktičnih učil za geografijo v drugi polovici 19. stoletja v Avstro-Ogrski. 

Svoj prvi učbenik je izdal že v Gorici. Pri založbi Hoelzel je izdal še tri učbenike in številne stenske ter ročne zemljevide. Zaslovel je s svojimi atlasi, ki od leta 1861 pa do danes nosijo njegovo ime. Sprva so izhajali v štirih jezikih. Njegovim zamislim sledijo tudi številni nemški šolski atlasi z bistveno daljšo tradicijo. Kozenn-Atlas je še danes najbolj znana tržna znamka na področju šolske geografije v Avstriji. 

Atlasi z njegovim imenom so izhajali v 18 jezikih na treh celinah ter skupaj v prek 300 izdajah in milijonih izvodov. Čeprav je vse življenje ohranil slovensko zavest, je pri nas praktično utonil v pozabo. Z njegovimi zemljevidi so odraščale generacije. Žal še najmanj pri nas doma. Pri nas je le dvakrat leta 1877 in 1879 izšel njegov prevedeni učbenik Zemljepis za narodne šole. Blaž Kocen se je poslovil leta 1871 na Dunaju in skozi čas izginja tudi spomin na zavednega Slovenca in njegovo geografsko in založniško delo.