SKLS: Novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih predstavlja zlorabo oblasti

sklsStališče SKLS o predlagani noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Svet katoliških laikov Slovenije, ki združuje 37 civilnodružbenih organizacij, odločno nasprotuje spremembam Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o zavrnitvi katerih bomo odločali na predbožičnem referendumu 20. decembra.

Novela zakona namreč zakonske skupnosti ne opredeljuje kot življenjske skupnosti moškega in ženske, ampak kot »življenjsko skupnost dveh oseb«, ne glede na njun spol. Na ta način vse pravne posledice, tudi tiste, ki so po naravi stvari lahko pridržane le skupnosti moškega in ženske, vključno s posvojitvijo otrok in umetno oploditvijo, prenaša na istospolno skupnost dveh žensk ali dveh moških, dveh transseksualcev itd.

Pričujoče spremembe posredno posegajo tudi na področje vzgoje in izobraževanja. Staršem bo, v nasprotju z njihovo ustavno pravico, onemogočeno vzgajati otroke v skladu z svojimi vrednotami in prepričanjem.

Ker novela zakona izrecno ne predvideva ugovora vesti, pomeni to sistemsko diskriminacijo in omejevanje svobode izražanja vseh tistih državljanov, ki se ne strinjamo s teorijo spola in njenim ideološkim redefiniranjem pojmov družine, spola in zakonske zveze. Pravica do ugovora vesti je sicer ustavno zagotovljena, v praksi pa je zaradi popolnega monopola države na področjih vzgoje, izobraževanja ter zdravstvene in socialne oskrbo, praktično neizvršljiva.

V Svetu katoliških laikov Slovenije zato opozarjamo na dilemo, kako se bodo starši iz tradicionalnih družin v vrtcih, šolah, zdravstvenih in socialnih ustanovah lahko uprli nasilni indoktrinaciji s strani ideološkega diktata države. Dilema je toliko bolj na mestu, ker se v Republiki Sloveniji vse bolj očitno kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine staršev in otrok – tudi z nespoštovanjem odločb Ustavnega sodišča ter Evropskega sodišča za človekove pravice, še posebno na področju vzgoje in izobraževanja.

Zahtevamo in pričakujemo, da država zaščiti družino, ki edina omogoča preživetje naroda. Zavračamo, da se na račun teorije spola ter skrajno popačenega razumevanja enakopravnosti, razvrednoti družino očeta, matere in otrok. S sprejemanjem takšne zakonodaje vladajoča elita sporoča družbi, da ji ni mar za prihodnost naroda.

Poleg vsega naštetega je vladajoča elita novelo ZZZDR sprejela protidemokratično in z očitno zlorabo oblasti. Slovenski volivke in volivci smo podobne, manj radikalne spremembe družinske zakonodaje, že zavrnili na referendumu 25. marca 2012 po triletnem javnem razpravljanju. Ne le da je vlada tokrat delovala v nasprotju z referendumsko izraženo voljo državljanov, novelo ZZZDR je sprejela po skrajšanem postopku, brez širše javne razprave, in je naposled poskušala referendum o noveli celo prepovedati!

Vse kristjane, pripadnike drugih verskih skupnosti in vse ljudi dobre volje vabimo, da se ponovno združimo v prizadevanju za ohranitev temeljne vrednote zakonske skupnosti moškega in ženske, ki edina more posredovati novo življenje, in da na referendumu v nedeljo, 20. decembra, glasujemo proti. Predlagane spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih moramo odločno zavrniti.

Svet katoliških laikov Slovenije