Samo znanje slovenskega jezika odpira dostop do socialnih transferjev

Preden tujec dobi delovno dovoljenje, dovoljenje za bivanje, posledično tudi pravice z naslova socialnih transferjev, bi moral uspešno opraviti tečaj, da pridobi znanje slovenskega jezika.
Preden tujec dobi delovno dovoljenje, dovoljenje za bivanje, posledično tudi pravice z naslova socialnih transferjev, bi moral uspešno opraviti tečaj, da pridobi znanje slovenskega jezika.

Slovenska ljudska stranka (SLS) ponovno opozarja na nesorazmerne pravice tujcev v Sloveniji v primerjavi z njihovimi dolžnostmi. Rezultat tega je zelo slaba ali ničelna asimilacija tujcev in njihovih družin, saj zato nimajo interesa, ker lahko brez znanja slovenščine dobijo službo, pripada jim vrsta socialnih transferjev, urejeno imajo tudi zdravstveno varstvo. SLS zato predlaga, da se kot pogoj za prejem socialnih transferjev postavi osnovno znanje slovenščine.

V Sloveniji je vse več tujcev, ki se vse manj trudijo asimilirati. Pri tem posebno izstopajo Albanci. Zgodi se, da v Sloveniji poskrbimo za njihovo zdravstveno in socialno varnost, z lahkoto pridobijo delovno pravico, s seboj pripeljejo številčno družino, otroke sprejmemo v šole. Običajno nimajo interesa za učenje jezika, zato se hitro naredi hierarhija, kjer eden razume slovensko in potem prevaja drugim. Poleg tega otroci doma nimajo spodbude, da bi kaj »postali«, se izučili ali asimilirali v okolje. Obstaja vzorec, po katerem bodo dečki delali enako kot očetje, deklice se bodo poročile, skrbele za dom in družino, denar bo prinašal mož in seveda dobršen delež tudi državni socialni transferji. Na enem naslovu, kjer bi načeloma lahko živelo 5 oseb, jih je prijavljenih 10 in več, na eno zdravstveno izkaznico hodi k zdravniku več ljudi, otroci ustvarjajo svoje tolpe, ustrahujejo in nadlegujejo druge otroke ter včasih posežejo tudi po fizični sili.

Zato v SLS pozivajo, da se to področje uredi sistemsko. Tako bi morala država kot pogoj za pridobitev socialnih transferjev postaviti opravljen tečaj slovenskega jezika. »Preden tujec dobi delovno dovoljenje, dovoljenje za bivanje, posledično tudi pravice z naslova socialnih transferjev bi moral uspešno opraviti tečaj slovenskega jezika. Prav tako je nevzdržno, da lahko moški, tujci, ki delajo v Sloveniji, brez ovir pripeljejo še svoje žene in otroke, brez želje do integracije in dela, ampak zgolj v želji koristiti dodatne socialne bonitete,« je povedal mag. Marko Zidanšek, predsednik SLS.  Dodatno bi moral tujec, če želi v Slovenijo pripeljati tudi svojo družino, z lastnimi sredstvi vsem zagotoviti bivanje. Predlagamo še preverjanje ustreznosti bivalnih razmer, da se ne bo več dogajalo, da bo na enem naslovu prijavljenih več 10 oseb, in obvezno legitimacijo osebe ob pregledu pri zdravniku. Pri prepotrebni reformi šolskega sistema pa predlagamo uvedbo pripravljalnice, tako za šoloobvezne otroke kot tudi otroke v predšolskem varstvu. Verjamemo, da bi s temi ukrepi omogočili bivanje in delo v Sloveniji tistim tujcem, ki si tega res želijo, in ne, da je  Slovenija samo ena od možnosti za enostavno črpanje socialnih transferjev.

Vir: Piar SLS