S. Toplak, Finance: Oživeli tajkuni!

Če ne veste, ali delate prav ali narobe, si, preden nekaj naredite, zamislite, ali boste preživeli, če pride stvar na naslovnico časopisa. To je vedno dober test. To sem nekje prebrala. In je res.

Slaba banka je pravkar sklenila dogovor o moratoriju za odplačevanje posojil z ACH in Protejem. Protej je tako imenovani special puropse vehicle, SPV, družba, ki so jo menedžerji ACH ustanovili za prevzem ACH. Prevzem ACH so seveda hoteli izpeljati s premoženjem in denarjem podjetja, ga prezadolžili, sebi izplačujejo dividende, drugi upniki podjetja pa gledajo navzkriž.

S temi menedžerji se slaba banka zdaj dogovarja in sklepa posle, omogoča jim preživetje. In ne le z njimi. Podoben dogovor bo v prihodnjih dneh predvidoma dosežen tudi z DZS, ki ga kontrolira Bojan Petan. In očitno je to praksa slabe banke in politike.

Kaj takšni dogovori pomenijo?

Prvič, da slaba banka in politika menedžerje, ki so podjetje za lastni interes, ne pa za interes družbe, toliko zadolžili, da je skorajda potonilo, šteje za tiste, ki jih je vredno reševati, tiste, ki so sogovorniki pri nadaljnji usodi podjetja, in tiste, ki jim je treba dati novo priložnost. Šteje jih za dobro prakso, poštene podjetnike.

Drugič, da slaba banka in politika ne rešujeta več dejavnosti podjetja, ampak v prvi vrsti rešujeta menedžerski SPV.

Tretjič, da sta slaba banka in politika drugim upnikom sistema ACH »speljali« premoženje Adrie Mobila pred nosom, da je Adria Mobil na Proteju, njeno premoženje pa v zavarovanju slabe banke. Varno pred tretjimi osebami.

Do zdaj so banke posebne menedžerske projekte SPV dajale v stečaj. Prvič, ker ni ekonomske logike, da rešuješ lupino, reši raje dejavnost. In drugič, ker je veljalo, da je treba Slovenijo očistiti slabih praks, slabih ljudi, da jo je treba narediti zdravo in transparentno. Tako sta v stečaju končala SPV Igorja Bavčarja in Boška Šrota FB Investicije in Infond Holding. Ni se reševalo premoženje Bavčarja in Šrota, reševala sta se premoženje in dejavnost pivovarne, trgovine, turizma.

Podoben primer je Bine Kordež, ki je premoženje Merkurja uporabil za bogatenje svojega lastnega SPV. Zato ga zdaj po zapisih medijev čaka nova ovadba. Želita politika in slaba banka zdaj povedati, da so se časi spremenili? Kar je bilo že prepovedano, se zdaj lahko počne z njunim blagoslovom in je zaželeno?

Več lahko preberete na Financah.