Rodil se je Dragotin Kette

Na Premu pri Ilirski Bistrici se je 19. januarja 1876 rodil slovenski pesnik Dragotin Kette, najbolj dozorela pesniška osebnost med predstavniki slovenske moderne. Gimnazijo je končal v Novem mestu, kjer je v dijaških letih napisal najlepše pesmi, ki sodijo v sam vrh slovenske poezije. Zgledoval se je pri Goetheju, Heineju in Prešernu. Francoski dekadenci in simbolizmu ni bil naklonjen. V lahkotnem ritmu je opisoval kmečko življenje in doživetja iz narave, v sonetih pa je izpovedoval svoj življenjski in svetovni nazor. Vojaščino je služil v Trstu, kjer je zbolel za jetiko in star komaj triindvajset let umrl 26. aprila 1899 v ljubljanski Cukrarni.

Foto: Wikipedia