Razpoke na Uršulinski cerkvi

Foto: Ana Semenič

Mesto Ljubljana je leta 2009 začelo z gradnjo petnadstropne podzemne garaže na Kongresnem trgu. Vendar gradbince že od samega začetka pestijo težave. Odkrili so arheološka najdišča, oglasili pa so se tudi predstavniki okoliških zgradb, ki so zaskrbljeni zaradi možnih poškodb.

Posledice gradbenih del so se pojavile tudi na Uršulinski cerkvi, ki je državni spomenik. Od gradbišča jo loči le Slovenska cesta, poleg tega pa teren pod cerkvijo ni stabilen, saj je pod njo podvodni tok podtalnice (izpod Rožnika v Ljubljanico), stoji pa tudi na nasutju rimskega obrambnega jarka. Predstavnik Uršulinske cerkve, župnik Dragan Adam, je ob pojavu svežih poškodb na cerkvi in samostanu naročil izredni pregled pri Gradbenem inštitutu ZRMK. Z njim so želeli popisati morebitne nove razpoke in druge poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi gradnje garažne hiše na Kongresnem trgu.

Na inštitutu so ugotovili, da je na objektu prisotno veliko poškodb, ki so stare in so predvsem posledica dotrajanega ometa. Evidentirali pa so tudi tanjše novejše razpoke, katerih vzroka za nastanek ni bilo mogoče določiti. Možni so vplivi z gradbišča ter vplivi prometa bližnje ceste. Na te razpoke so dali kontrolne plombe, ki pa so počile, nekatere so se tudi razširile (na koru, na severni ter južni strani cerkve). Stanje ni kritično, vendar do sedaj niso še kopali veliko v globino.

Vse stroške, ki so nastali – zaradi tresljajev so na pročelju popokala tudi okna – naj bi po zagotovilu župana krila občina. Župnik Adam pravi: „Upam, da ne bo večjih poškodb in verjamem, da bodo stroški povrnjeni. Med farani in mnogimi drugimi pa je strah, da bo cerkev poškodovana.”

Foto: Ana Semenič
Foto: Ana Semenič
Foto: Ana Semenič