Razpad rimskega imperija

Po mitični tradiciji sta mesto Rim ustanovila Romul in Rem okoli 753 leta pred Kristusom. Kasneje je rimski imperij postal velikansko ozemlje, vodeno iz Rima z močno civilno upravo in odlično izurjeno vojsko. V času cesarja Dioklecijana se je ogromno ozemlje razdelilo na štiri prefekture in dvanajst diecez. Težišče države se je začelo premikati proti vzhodu, kjer je cesar Konstantin leta 330 ustanovil novo prestolnico Konstantinopel. S smrtjo cesarja Teodozija I. Velikega, 17. januarja leta 395 se je rimski imperij dokončno razdelil na vzhodno in zahodno cesarstvo. Letnica, ki zaznamuje dokončen propad zahodnega dela rimske države je leto 476, ko je germanski poveljnik Odoaker odstavil zadnjega rimskega cesarja Romula, ter njegovo krono izročil bizantinskemu cesarju. Vzhodno cesarstvo pa se je obdržalo še tisoč let, dokler niso leta 1453 Turki zavzeli Carigrad.

Foto: Wikipedia