Jože P. Damjan: Kam smo zabredli?

Zgodilo se je napovedano. Na lestvici IMD (World Competiveness Report 2010) je Slovenija v letu 2010 glede na leto 2009 padla z 32. na 52. mesto! Slovenija je med 58 državami, zajetimi v analizi, padla za neverjetnih 20 mest. To je eden največjih padcev v zgodovini merjenja konkurenčnosti po IMD metodologiji. Irska je za manjši padec iz 5. (2000) na 21. mesto (2010) potrebovala celih 10 let.

/ … /

1.GregorGolobič je rekel:

četrtek, 10. februar 2011 ob 11:55

Veliko tega je res – z dodatkom, da bi bilo zapisano točneje, če bi tam, kjer stoji “vlada”, avtor napisal “politika”. Ne zato, ker bi s tem kakorkoli hotel zmanjšati odgovornost vlade ali odvrniti pozornost od njenih napak. Gre “le” za to, da bi s to dioptrično korekcijo povečali zmožnost realne diagnoze (enormnega) problema, ki ga ima Slovenija. Tudi ne gre za znamenito kazanje s prstom na prejšnjo vlado, čeprav je ta slepa pega pri piscu tudi prisotna – tako, kot je ugotovil: “Določen napredek je naredila tudi Slovenija, vendar gre resnici na ljubo za zapozneli učinek administrativnih ukrepov prejšnje vlade.”, bi bilo moč (in “resnici na ljubo” korektno) ugotoviti tudi marsikaj zelo slabega, kar je enak zapozneli učinek iste vlade. Neizpodbitno dejstvo je, da se je strukturno zaostajanje Slovenije v času “zlate konjunkture” le še povečalo.

Ampak, kot rečeno, ne gre za to. Nobena menjava vlade sama po sebi ne bo zadoščala. Očitno je, da blokade same politike in političnega sistema, na katere smo pred časom v Zaresu opozorili, terjajo precej bolj radikalno zastavitev problema. Janševo govorjenje, da “je pripravljen prevzeti odgovornost za reševanje razmer samo pod pogojem ustavne večine” je – če odmislimo avtoritarni kontekst – pravzaprav neposredno priznanje, da se tega zares zaveda tudi on.

Več: Razgledi