Prvi slovenski kardinal

24. marca 1902 je v Gorici umrl ilirski metropolit, goriški nadškof njegova eminenca dr. Jakob Missia, prvi slovenski kardinal.  Za njim sta bila imenovana še dva Slovenca: kardinal dr. Alojzij Ambrožič, ki živi v Kanadi in dr. Franc Rode. Kardinal Missia se je rodil 30. junija 1838 v Moti pri Ljutomeru. Študije je opravil v Gradcu in na rimskem Germaniku, kjer je doktoriral iz filozofije in teologije. Cesar Franc Jožef ga je 14. junija 1884 imenoval za ljubljanskega knezoškofa, ki je nasledil škofa Pogačarja. Decembra 1897 je postal goriški nadškof in ilirski metropolit, papež Leon XIII. Pa ga je 19. junija 1899 imenoval za kardinala. Jakob Missia je bil sodobnik škofa Antona Mahniča in se je z njim strinjal v mnogih pogledih. Bil je oster nasprotnik materializma in liberalizma. 

Foto: Wikipedia