Prvi dve leti Pahorjeve vlade: kako doslej, kako naprej?

Tako je skupina dijakov iz Ljubljanske škofijske klasične gimnazije naslovila okroglo mizo, ki so jo 12. maja pod mentorstvom profesorja Andreja Bartola priredili v knjižnici škofijske gimnazije. Po ocenah organizatorjev naj bi se okrogle mize udeležilo več kot sto dijakov ter drugih udeležencev. Med gosti so bili minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič, podpredsednik državnega zbora France Cukjati, minister za promet Patrick Vlačič, podpredsednica LDS Zdenka Cerar, predsednik SLS Radovan Žerjav ter poslanec Bogdan Barovič.

Foto: Peter Merše

Zdenka Cerar: Vlada se bori, to je dobro

Na vprašanje, kako ocenjujejo prvi dve leti mandata sedanje vlade, so udeleženci odgovarjali različno, a vsi v luči gospodarske krize. Patrick Vlačič je obdobje sedanje vlade ocenil za najbolj zahtevnega po drugi svetovni vojni. Dejal je, da je celotno gospodarstvo v krizi, in da so se prihodki državne blagajne občutno zmanjšali. Kljub temu se po njegovem mnenju vlada uspešno bori proti krizi, in da nekatere države, kot na primer Španija, ponavljajo določene ukrepe ki jih je na tem področju sprejela Slovenija.

Dr. France Cukjati je najprej poudaril, da je delo vlade težko ocenjevati po dveh letih dela. „Rezultat bo razviden šele ob koncu mandata“ je poudaril in dodal, da je vlada pri reševanju gospodarske krize storila veliko, pri čemer jo je opozicija podprla. Opozoril je še, da so bili nekateri ukrepi, ki jih je predlagala sedanja vlada predlagali že v prejšnjem mandatu leta 2008, a so bili takrat zavrnjeni.

Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič je omenil potrebo po strukturnih reformah. »Slovenija je v velikih težavah, problemi so veliki«. Slovenija sicer ni v skupini »prašičjih držav« kot so na primer Grčija, Španija, Portugalska ali Italija, vendar ima vseeno globoke strukturne probleme. Izpostavil je tudi, da je sedanja generacija politikov začela svojo kariero že v devetdesetih letih, in od takrat še ni prišlo do menjav. »Generacija, ki je v politiki od začetka, mora priznati, da ni dobro opravila svojega dela«.

Foto: Peter Merše

Radovan Žerjav meni, da je vlada veliko storila na bančnem sektorju ter na socialnem področju, pričakoval pa bi več ukrepov v gospodarstvu. »Levica je gospodarsko močna, vendar robustnih ukrepov na tem področju ni bilo«. Pričakuje, da bodo v prihodnosti službe, ki pripravljajo te ukrepe »bolj zavihale rokave«, in da bodo ukrepi hitreje prešli v državni zbor.

Med tem pa podpredsednica liberalnih demokratov Zdenka Cerar čuti obojestransko prizadevanje za dialog, vendar po njenem pogledi ostajajo zelo različni. „Sedanja vlada rešuje vrsto problemov na različnih področjih, vendar je pri tem obtežena z reševanjem gospodarske krize“ pravi Cerarjeva. Izrazila pa je optimizem glede prihodnosti. »Vlada se bori, to je dobro. Pomagajmo ji, pobude lahko pridejo iz vseh strani.«

Na vprašanje, kako v slovenski nacionalni stranki ocenjujejo dialog s sedanjo vlado v primerjavi z prejšnjo, je poslanec Barovič odgovoril, da je po njegovih izkušnjah »najtežji dialog s sedanjo vlado«. Podobno ocenjuje Cukjati, da »takega omejevanja kot je sedaj še ni bilo«. Barovič je poudaril, da je Slovenijo poleg gospodarske krize prizadela še »politična in moralna kriza« in meni, da se vlada »preveč ukvarja sama s sabo«. Bil je tudi kritičen do medijev ko je dejal, da »prilivajo bencin na ogenj«.