Prejeli smo: Proti obdavčitvi nepremičnin nevladnih organizacij v javnem interesu

Nepremicninski davekCNVOS je 28. 6. Ministrstvu za finance posredoval pobudo glede davka na nepremičnine. Zavzeli smo se, da se davka oprosti tiste nevladne organizacije, katerih dejavnosti je država prepoznala kot splošnokoristne in jim zato ali s posebno odločbo ali na podlagi zakona priznala poseben status delovanja v javnem oziroma splošnem interesu (gasilska in športna društva, humanitarne in socialnovarstvene organizacije itd.).

Pri predlogu se zgledujemo po ureditvi v primerljivih državah EU. Kot je razvidno iz samega predloga zakona, namreč takšno ali vsaj zelo podobno oprostitev poznajo tako rekoč vse države, ki jih je ministrstvo navedlo v prikazu mednarodne ureditve. V Avstriji so tako davka oproščene splošno koristne in dobrodelne organizacije ter športna društva, na Danskem in Švedskem dobrodelne in socialne ustanove, v Latviji športni objekti ter stavbe gasilcev in reševalcev. Poleg v samem predlogu naštetih držav so davka na nepremičnine splošnokoristne nevladne organizacije oproščene npr. tudi v Nemčiji in na Poljskem ter delno v Romuniji.

Gre za organizacije, ki vsa svoja sredstva in prihodke namenjajo za doseganje splošnokoristnih ciljev, ne pa za zasebno porabo. Zato bi bilo prav, da se takšne organizacije oprosti predmetnega davka, saj bodo s tem sredstva, zbrana preko donacij, nacionalnih in evropskih javnih razpisov resnično uporabljena, za kar so bila tudi izvorno namenjena.

Predlagana oprostitev tako po eni strani pomeni dodaten ukrep za spodbujanje tistih nevladnih organizacij, ki jim slovenski pravni red že sedaj priznava poseben javnokoristni položaj, po drugi strani pa je tudi povsem mednarodnopravno primerljiva, kar za trenutni predlog zakona žal ne velja.

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij