Prejeli smo: Zakaj rešujemo Factor banko in Probanko?

 banka-slovenije_bobo_19.08.13Izjava Zbora za republiko

Odločitev o nadzorovani likvidaciji Factor banke in Probanke z garancijo Republike Slovenije v višini 1.030 milijonov EUR pomeni nevaren precedens sanacije bank pod krinko zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema. Reševanje dveh zasebnih bank z zanemarljivim 2% tržnim deležem in manj kot milijardno bilančno vsoto se prikazuje kot odstranitev sistemskega tveganja in preprečitev bančne panike, ki bi ga uvedba stečajnega postopka prinesla. Banka Slovenija z uvedbo nadzorovane likvidacije prikriva svoje večletno porazno delo na področju nadzora in regulacije bančnega sistema. Banka Slovenije je vse od leta 2008 prenašala kapitalsko neustreznost in celo nesolventnost poslovnih bank, v letu 2013 pa želi breme svojega nedelovanja prenesti na slovenske davkoplačevalce. Odobritev 1.030 milijonov EUR velike garancije Republike Slovenije pomeni zanikanje obstoječe jamstvene sheme depozitov, kjer so primarni garant poslovne banke in šele nato  subsidiarno proračun Republike Slovenije. Izbrana socializacija izgub je v nasprotju z načeli svobodnega tržnega gospodarstva.

Hkrati pomeni, da stroški bančne sanacije ne bodo prizadeli pravnih in fizičnih oseb, deponentov z vlogami nad 100.000 EUR. Vlada RS in Banka Slovenije sta s petkovo odločitvijo o reševanju dveh zasebnih bank v celoti z davkoplačevalskim denarjem izjemno povečali moralno tveganje in v enem dnevu potencialni javni dolg zvišali za 3% BDP. Upoštevaje uvid v lastniško strukturo Factor banke in Probanke  Zbor za republiko sklepa, da Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije na račun davkoplačevalcev rešujeta zavoženo premoženje članov ti. omrežja Foruma 21.

Način reševanja je v nasprotju z evropskimi smernicami, kjer morajo glavno breme bančne sanacije nositi lastniki, nezavarovani deponenti in bančni sistem kot celota, šele na koncu davkoplačevalci. Slovenski model bančne sanacije izvzema od odgovornosti in odvezuje od krivde za nastali položaj ne samo Banko Slovenije, ampak tudi lastnike obeh bank, njune velike deponente, ostale poslovne banke, torej vse v krivdni verigi, razen davkoplačevalcev.

Zbor za republiko zaradi katastrofalnih javnofinančnih posledic in moralne sprevrženosti najostreje zavrača izbrani model bančne sanacije in poziva h koncu reševanja premoženja priviligiranih interesnih skupin na račun davkoplačevalcev.

Zbor za republiko

zanj: Lovro Šturm in Bernard Brščič

Foto: Reporter