Prejeli smo: Packajte po lastnih dnevnih sobah

Foto: siol.net.
Foto: siol.net.

Civilna družba za pravično Slovenijo obsoja sinočnje namerno poškodovanje stavbe nemškega veleposlaništva v Ljubljani. Dejanja tudi ni moč razumeti izven konteksta aktualnega mednarodnega reševanja grške dolžniške krize ter tudi izvajanja nekaterih potrebnih spremememb v Sloveniji. Tako grško krizo kot tudi domače slovenske razmere bo moč rešiti le z odgovornim ravnanjem in korektnim odnosom do sebe in do drugih. V ta okvir spada tudi trošenje v skladu z lastnimi zmožnostmi.

Pri tem se jasno kaže, da politični populizem ni rešitev, pač pa del problema. Vzpodbujanje nerealnih pričakovanj, pa naj bo v žaru volilne tekme ali izven tega, zamegljuje situacijo in nas oddaljuje od kvalitetnih trajnih rešitev.

Civilna družba za pravično Slovenijo od vseh parlamentarnih strank pričakuje odločno obsodbo dejanja. Pričakuje tudi, da z odgovornim političnim diskurzom odločno prispevajo k normalnosti slovenskega političnega prostora ter odgovornemu izvajaju politike v javno korist, torej v korist vseh državljank in državljanov ter prebivalcev te dežele.

Civilna družba za pravično Slovenijo
zanjo Mitja Štular