Prejeli smo: Odprto pismo veteranov Vojne za Slovenijo

veteraniVečina veteranov Vojne za Slovenijo izrecno nasprotuje podcenjevalnemu in zaničevalnemu odnosu ter statusu, kakršnega nam že 25 let namenjajo vodstva naše države.

Ob 25. obletnici najsvetlejšega trenutka v zgodovini Slovencev, pridobitve lastne države, po stoletjih in tisočletjih zatiranja Slovenskega naroda s strani raznih okupatorjev, se je letos ponovno pričel maščevalen, fanatičen pregon posameznih veteranov vojne za Slovenijo, zaslužnih za zmago nad agresorsko JNA v vojni 1991. Veterani, ki smo leta 1991 nesebično tvegali svoja življenja za zaščito komaj rojene slovenske države, to občutimo, kot napad na vse nas.

Zato od vseh vas, vsi veterani Vojne za Slovenijo, ne glede na veteransko organizacijo, v kateri delujemo, zahtevamo, da nemudoma jasno in javno izrazite vaše odklonilno stališče do takih zavržnih dejanj, kazenskih pregonov veteranov Vojne za Slovenijo zaradi njihove vloge v Vojni za Slovenijo 1991.

Da je poskus deklariranja veteranov Vojne za Slovenijo kot kriminalcev ter močna želja po izničenju njihovih zaslug iz Vojne za samostojno državo Republiko Slovenijo, s strani posameznih političnih strankokratov, prestopila vse meje dopustnega, kaže tudi sledeči dogodek:

OZVVS Ljubljana je imel dne 12.04.2016 Glavni zbor veteranov v Ljubljani, kjer je njeno predsedstvo samovoljno »popravilo« dnevni red. Po izvedeni himni se je prisotne, z nenajavljenim predvajanjem filma v črno beli tehniki, postopno pripravilo do vrhunca perverznosti, nepričakovanega 26 minutnega govora vdove sestreljenega pilota helikopterja JNA nad Ljubljano!!

Dan pred tem je bila izražena želja predsedniku OZVVS Ljubljana, da bi na koncu nekaj besed povedal veteran Vojne za Slovenijo, brigadir Tone Krkovič. Predsednik OZVVS Ljubljana je to odločno zavrnil z besedami: »Da ne more spreminjati scenarija poteka Zbora«. Na izrecno vprašanje, če prepoveduje navzočnost veterana vojne za Slovenijo na Glavnem zboru veteranov, brigadirja Toneta Krkoviča, je bil njegov odgovor »DA«. Po koncu je postalo jasno, zakaj »tisti, ki očitno sedijo v napačni veteranski organizaciji«, niso hoteli spreminjati scenarija.

Žal večina prisotnih, ki so s ploskanjem na koncu pozdravili scenarij, ni dojela, da je bil Glavni zbor veteranov zlorabljen v politične in maščevalne namene poražencev iz leta 1991.

Kot tak je bil v resnici usmerjen proti vsem veteranom vojne za Slovenijo. Le dva veterana na Zboru sta v svojih kratkih govorih izrazila nestrinjanje s takšnim početjem predsedstva OZVVS Ljubljana.

Še posebno zaradi tega, ker se za kriminalizacijo posameznih vetranov dandanes javno zlorablja pristranska ter laična tolmačenja mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, pričakujemo, da bo do vsega skupaj, izključno iz strokovnega vidika, javno opredelil tudi dr. Savin Jogan, ki je eden od najboljših poznavalcev tega pravnega področja v Republiki Sloveniji, saj bi bila za našo državo velika sramota, če bi morali neodvisna strokovna tolmačenja pridobivati pri ustreznih strokovnjakih v tujini.

Veteranski pozdrav

Ernest Pirnat , vojni veteran, Ljubljana
Zoran Dernovšek – Raketka, vojni veteran, Ljubljana
…. in ostali vojni veterani iz vrst Milice, TO

Poslano:

1. Predsedniku države, g. Borutu Pahorju

2. Predsedniku Državnega zbora RS

3. Predsedniku Državnega sveta RS

4. Predsedniku vlade RS

5. Vsem predsednikom parlamentarnih strank

6. Medijem (TV, radio, tiskani mediji)