Prejeli smo: Naše stanje je strukturno nevzdržno

Foto: Novi glas.
Foto: Novi glas.

Izjava o kriznem stanju Zadruge Goriška Mohorjeva

Občni zbor Zadruge Goriška Mohorjeva in upravni odbor le-te ugotavljata, da je redno poslovanje zadruge za leto 2015 močno ogroženo, saj se je do danes ugotovljeni skupni seštevek javnih prispevkov, ki omogočajo redno izhajanje tednika Novi glas, knjig založbe Goriška Mohorjeva družba in revije Pastirček, ponovno znižal in tokrat za dobrih 43.000 evrov. Upravni odbor opozarja, da v primerjavi z zneskom, ki ga je zadruga prejela v letu 2011, so se javni prispevki znižali za kar 90.000 evrov.

Upravni odbor, ki je že v finančnem letu 2014 opravil korenito revizijo stroškov, ugotavlja, da je tako stanje strukturno nevzdržno, kar pomeni, da je v kratkoročni perspektivi ogroženo redno izhajanje tednika Novi glas, knjig založbe Goriška Mohorjeva družba in revije Pastirček.

Ker dodatna racionalizacija stroškov ni več možna, prenehanje izhajanja tednika, ki jamči medijsko pluralnost v zamejskem prostoru, in z njim zaprtje najstarejše slovenske knjižne založbe v Italiji ter najbolj razširjene slovenske otroške revije v zamejstvu, ni sprejemljiva varianta, odbor Zadruge apelira, da se pristojne institucije, predvsem pa Republika Slovenija in Dežela Furlanija Julijska krajina, odzovejo na krizno stanje in omogočijo Zadrugi, da nemoteno naprej opravlja svoje poslanstvo, kot sta to, Republika Slovenija in Dežela FJK, že omogočili drugim primarnim subjektom in pobudam slovenske narodne skupnosti v FJK.

Odbor Zadruge Goriška Mohorjeva