Prejeli smo: Krekovo leto (1917 – 2017)

krekDr. Janez Evangelist Krek

Krek je kot človek, duhovnik, politik in voditelj slovenskega naroda osebnost svojega časa! Kaj pa danes? Težko je naslikati potret človeka, ki so ga sicer nasprotniki (liberalci) označevali kot »revolucionarja v talarju«, a večina Slovencev je videla v njem človeka »s srcem v sredini«. Z gotovostjo lahko trdimo, da je Janez Ev. Krek ena največjih osebnosti v slovenskem prostoru, ne le v svojem času, ampak tudi v zgodovini slovenskega naroda sploh. Bistveno je oblikoval narodovo samozavest in sooblikoval usodne narodno-politične odločitve. Tlakoval je pota razvoja slovenskega naroda na duhovnem, kulturnem, družbeno-političnem in gospodarsko-socialnem področju. Takole ga je sodržavljanom in nam predstavil njegov sodobnik profesor Ivan Dolenc, doma iz Sopotnice pri Škofji Loki, ki je po Krekovem pogrebu, na katerem je bil tudi sam prisoten, zapisal: »Kraljevski pogreb – in vendar je ležal v krsti mož, ki je umrl v revščini, brez denarja, mož, ki je zmogel imeti svojo lastnino samo obleko, ki jo je nosil na sebi, svoje knjige in skromno opravo svojega stanovanja, mož, ki v celem svojem življenju ni bil niti enkrat res lepo oblečen in ki niti skozi mesec nikdar ni imel v žepu več denarja, kot ga je potreboval od danes do jutri. A z zakladi svojega duha in svojega srca je kraljeval med nami, kakor še nihče pred njim; za njim smo šli kot za kraljem v življenju, po njegovih potih hočemo hoditi po njegovi smrti; ubogali smo ga kot kralja in ljubili kot očeta, …«

To si je Krek zaslužil z neutrudnim delovanjem za narod, predvsem pa za najbolj prizadete: kmete in delavce, saj je rekel, da je treba najnižjemu sloju, »ki živi v tako žalostnih in bednih razmerah« nujno pomagati do pravice. Ljudje so v njem videli kot v ogledalu samega sebe in šli za njim. Bil je resnični ljudski človek, mož širokih mas.

Krekovo leto (1917 – 2017)

Ob 100-letnici smrti dr. J. Ev. Kreka se je oblikoval iniciativni odbor za pripravo različnih prireditev v spomin na človeka, ki je svoje življenje v celoti posvetil slovenskemu narodu in je bil zagotovo najbolj pomembna osebnost svojega časa na Slovenskem. Kulturno društvo se imenuje po njem, kajti dr. Krek je domačin iz Selc in ga želimo javnosti predstaviti kot vsestransko dejavnega človeka, ki je ob prelomu prejšnega stoletja pomembno sooblikoval slovensko družbeno, gospodarsko, politično in kulturno življenje. Dr. Krek je s svojim zgledom in naukom aktualen tudi v današnjem času. Z uvodno slovesnostjo bomo Krekovo leto razglasili z dnem 27. 11. 2016 na obletnico njegovega rojstva in sicer s sveto mašo in polaganjem venca na Žalah v Ljubljani. Poleg organizacijskega programa, ki bo skrbel za program tekom leta 2017, bodo sodelovali tudi častni pokrovitelji, da bodo tako na primeren način zaznamovali KREKOVO LETO 2017. Predsednik častnega odbora je Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Ob tej priložnosti bomo vključili tudi občine Komenda, Sodražica, Sevnica (Šentjanž) in Železniki, kjer je dr. Janez Ev. Krek živel, deloval in umrl. Naš namen je, da bi k sodelovanju pritegnili čimveč društev ter druge kulturno-izobraževalne in raziskovalne institucije, ki delujejo na etničnem območju Slovenije. V sodelovanju z Občino Logatec želimo povezati Krekovo vizijo s pogledi ekonomista dr. Andreja Gosarja, saj naslednje leto

obeležujemo njegovo 130-letnico rojstva. Organizirali bomo strokovni posvet, Krekov tabor, Krekove večere, slavnostne akademije, razstave, glasbene in športne dogodke in tako predstavili Krekovo osebnost z več vidikov, še posebej kot družbenega človeka, ki je znal pridobivati srca ljudi in jih navduševati za skupno dobro. Želimo opozoriti na Krekov pomen prav za današnji čas in spregovoriti o njegovi duhovni dediščini. Pomembno je, da se moža, kot je bil dr. Janez Ev. Krek, Slovenec, duhovnik in politik, ne spominjamo samo ob njegovih obletnicah, ampak da mu namenimo pravi prostor, ki mu gre v slovenski zgodovini.

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca

Kuturno dogajanje ima v Selcih bogato tradicijo. Katoliško prosvetno društvo je bilo ustanovljeno že leta 1908 in je delovalo do leta 1941. Imelo je pevski, dramski in godbeni odsek ter različne krožke. Izjemen pečat sta kulturnemu življenju v vasi dala Olga in Lojze Šmid, z njunim umikom po 2. sv. vojni pa je kultura v vasi zamrla. Leta 1976 so Selčani ustanovili KUD Janez Luznar Selca, ki je pripravljalo prireditve ob državnih praznikih, s časoma pa je njegova dejavnost opešala. Iz kulturnega dremeža je vas zopet prebudila proslava ob 70-letnici smrti dr. J. Ev. Kreka leta 1987 in naletela na velik odmev tudi v širši javnosti. Organizatorji proslave so bili prvi člani društva, ki je formalno začelo delovati leta 1996 s preimenovanjem starega društva v KD dr. Janez Ev. Krek Selca. V okviru društva deluje tudi MePZ sv. Peter Selca, ki sodeluje na številnih proslavah. Posebno pozornost je društvo namenilo gledališki dejavnosti. Prav zaradi Marjana Kokalja kot režiserja je društvo leta 1994 zaživelo in se zelo razvilo (Škofjeloški pasijon). Še posebej leta 1997, ko sta bili postavljeni kar dve postavitvi, med drugim ljudska igra Janeza Ev. Kreka Turški križ, ki je pomenila tudi vrh prireditev ob Krekovem letu. Prav Krekov teden leta 1997 ob 80-letnici smrti dr. Janeza Ev. Kreka je bila tista prireditev, ki je kulturno društvo naredila najbolj prepoznavno: okrogla miza (o življenju in delu dr. J. Ev. Kreka), razstava o delu dr. Janeza Ev. Kreka, sv. maša in igra na prostem Turški križ. V okviru društva so potekale tudi obnove odra in garderobe Kulturnega doma (z več kot 1000 prostovoljnih ur). Ob zaključku obnovitvenih del je bila leta 1999 organizirana tudi slovesnost v dvorani Krekovega doma.

Odprtje Krekovega leta (27. 11. 2016)

27. 11. 2016 ob 15.30 uri
uvodna slovesnost ob odprtju Krekovega leta s polaganje venca in sv. mašo na ljubljanskih Žalah na dan obletnice rojstva dr. J. Ev. Kreka
10. 12. 2016 ob 19. uri
Odprtje Krekovega leta in 1. Krekov večer v Krekovi dvorani (župnijski urad Selca)
Aleš Primc: Življenje in delo dr. J. Ev. Kreka in pomen njegove dediščine za današnji čas

Informacije:
Andreja Megušar, GSM: 031 330 436
www.janezevangelistkrek.si
https://www.facebook.com/KDJanezEvangelistKrek