Prejeli smo: Kakšnega predsednika hočemo?

V Zboru za republiko želimo in pričakujemo, da bo predsednik države osebnost z nesporno moralno in politično avtoriteto. Osebnost, ki je s svojim ravnanjem že dokazala verodostojnost in odgovornost ter bo sposobna nastaviti zrcalo politiki. Zato mora uživati ugled tako doma kot v sočlanicah EU. Samo taka osebnost je za nas zagotovilo, da bo njena beseda stala na trdnih temeljih, neobremenjena s sicer legitimnimi različnimi političnimi stališči. Samo taka osebnost bo tudi sposobna prispevati k ugledu Slovenije v svetu in k razumevanju naših pogledov in pričakovanj v EU. Od take osebnosti upravičeno pričakujemo, da bo za odgovorna mesta v sodstvu, državni upravi in diplomaciji imenovala oziroma predlagala prav tako ugledne osebnosti, vredne zaupanja in spoštovanja vseh nas.

Pričakujemo, da bo novi predsednik države znal postaviti na prvo mesto interese Slovenije in njenih državljanov. Za predsednika države si želimo prepričanega demokrata, globoko zavezanega človekovim pravicam in svoboščinam ter krščanskim vrednotam, ki so temelj evropske kulture in so v največji meri prispevale k ohranitvi in obstoju slovenskega naroda.

Prepričani smo, da Slovenija potrebuje osebnost, ki se je že izkazala tako v svoji poklicni kot tudi politični karieri in ki bo s svojim vplivom sposobna združevati Slovence in spodbujati njihovo medsebojno spoštovanje in spoštovanje vrednostnih korenin slovenskega naroda.