Prejeli smo: Izjava Sveta krščanskih Cerkva in Islamske skupnosti

mufti grabus in skof glavanIzjava Sveta krščanskih Cerkva in Islamske skupnosti o napovedani uvedbi Zakona o davku na nepremičnine in spremembi Zakona o verski svobodi

Svet krščanskih Cerkva v Sloveniji (sestavljajo ga Katoliška Cerkev, Evangeličanska Cerkev, Srbska Pravoslavna Cerkev in Evangeljsko-binkoštna Cerkev) in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji izražata veliko in resno zaskrbljenost nad napovedano uveljavitvijo posameznih določb Zakona o davku na nepremičnine in nad poskusi celovitih sprememb Zakona o verski svobodi. Podpisane verske skupnosti javno opozarjamo, da pravica do svobode veroizpovedi uživa posebno ustavno varstvo in je ni dopustno kakor koli trajno ali začasno razveljaviti ali omejiti (16. člen). Takšen status verske svobode spoštuje tudi Evropska unija in se v svoji Pogodbi o delovanju zavezuje k odprtemu, preglednemu in rednemu dialogu s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi.

Predlog novega Zakona o davku na nepremičnine, ki predvideva obdavčitev tako sakralnih kot drugih prostorov za opravljanje verske dejavnosti, bo za delovanje naših verskih skupnosti pomenila veliko finančno breme, ki ga ne bodo mogle poravnati. Številne nepremičnine, ki služijo izvajanju verskih dejavnosti, še posebej bogoslužja, bodo podvržene obdavčitvi, s čimer se bodo stroški njihovega vzdrževanja znatno povečali. Takšna davčna politika bo lahko vodila v neposredno omejevanje in ukinjanje bogoslužne, vzgojne in izobraževalne ter dobrodelne dejavnosti v naših verskih skupnostih ter odprodajo stavb za versko in drugo splošno-koristno dejavnost.

Morebitno uveljavitev Zakona o davku na nepremičnine je mogoče razumeti kot neposredno omejitev oz. nezmožnost uresničevanja temeljne človekove pravice do svobode vesti in veroizpovedi, pravice do zbiranja in združevanja, pravice do socialne varnosti in zdravstvenega varstva za verske delavce in programov socialne države na ozemlju Republike Slovenije. Opozarjamo tudi, da bo država z uvedbo tega zakona diskriminatorno dvojno obdavčila vernike – najprej kot državljane in nato še kot pripadnike verskih skupnosti. Celotno breme plačevanja davka bo padlo na vernike, v kolikor bodo hoteli imeti bogoslužne in druge prostore, ki so potrebni za izvrševanje ustavno zajamčene pravice do svobodnega izpovedovanja vere. Ob tem poudarjamo, da takšnega davčnega zakona ne pozna nobena država v Evropski uniji in nobena druga primerljiva demokratična evropska država, zato ga ocenjujemo kot skrajno neprimernega.

Svet krščanskih Cerkva v Sloveniji in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji odločno pozivata Vlado Republike Slovenije, da nemudoma prične s formalnimi pogovori s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi o vseh zakonodajnih aktih, ki zadevajo področje ustavne pravice do svobode vesti oziroma veroizpovedi. Pričakujemo, da napovedane določbe Zakona o davku na nepremičnine in spremembe Zakona o verski svobodi, ki se nanašajo na svobodo delovanja Cerkva in drugih verskih skupnosti, v duhu slovenske ustave in evropskega prava nikakor ne bodo sprejete prenagljeno in enostransko, temveč v dialogu s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi.

Katoliška Cerkev, škof Andrej Glavan

Evangeličanska Cerkev, škof Geza Filo

Srbska Pravoslavna Cerkev, Željko Lubarda

Evangeljsko-binkoštna Cerkev, Daniel Brkič

Islamska skupnost v R. Sloveniji, Nevzet Porić

Vir: Tiskovni urad SŠK

Foto: Tatjana Splichal