Prejeli smo: Dom kristjanov

stanovanjeNamen strani »DomKristajnov« je predvsem pomagati mladim in ostalim, ki si ne morejo privoščiti visokih najemnin in kreditov. Stran ima torej dobrodelno noto in želi nagovoriti dobre ljudi, da s zmernimi najemninami pomagajo mladim generacijam pri njihovih začetkih.

Stran je ustvarjena tudi z namenom, da med seboj poveže različne generacije kristjanov v slovenskem prostoru (iz različnih krajev, župnij, Cerkva, skupnostih, gibanj …) ter ostale dobre ljudi. Mnogi si namreč želijo, da bi bilo tako med sostanovalci kot tudi lastniki, ki oddajajo nepremičnine, več domačnosti in zaupanja. Deliti si življenjski prostor z ljudmi, ki si prizadevajo za enake vrednote, je lahko nadvse prijetna izkušnja, saj so odnosi tisti, ki največ prinesejo h kvaliteti bivanja.

Stran želi spodbuditi vse lastnike nepremičnin, da skušajo postavljati čim bolj normalne in sprejemljive najemnine za njihove najemnike. Mnogim so namreč najemnine v višini, ki jih poznamo danes, težko dosegljive, mladim pa je s tem zelo oteženo prilagajanje, na vse bolj negotovem trgu dela.

Namen spletnega portala je še:

  • pomagati pri reševanju stanovanjske in medgeneracijske problematike,
  • povezati ljudi iz krščanskih skupnosti in gibanj v Sloveniji ter ostale dobre ljudi,
  • aktivno vključevanje župnij, skupnosti, gibanj ter različnih krščanskih Cerkva pri posredovanju koristnih naslovov in informacij,
  • povezati ljudi, ki si želijo bolj pristnega bivanja v najemniškem stanovanju,
  • povečati solidarnost pri oddajanju prostorov,
  • povezati iskalce prostorov, sostanovalcev ter lastnike nepremičnin.

Stran ne izključuje nikogar, ne glede na njegovo versko ali drugačno pripadnost, gradi in izhaja pa iz krščanskih vrednot in jih zagovarja. Vsak, ki sprejema te vrednote in je odprt zanje, je dobrodošel in vabljen k sodelovanju.

Foto: student.si