Pregled dogodkov preteklega tedna

Sarajevo, 01. 02.

Hrvat, branilec Vukovarja, Tihomir Purda je pred sodiščem v Sarajevu zatrjeval svojo nedolžnost, ter se odločno uprl predaji Srbom. Purda je precej izčrpno pripovedoval o mučenjih Hrvatov v srbskih taboriščih in da je priznanje o njegovi krivdi podpisal šele po prestanem mučenju. Sodišče BiH je Purdi podaljšalo zapor za nadaljnjih šest mesecev.

Berlin, 02. 02.

Na ta dan je Kulturna zveza Podonavskih Nemcev nemškemu predsedniku Christianu Wulffu izročila zahtevo, da bivšemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu odvzamejo podeljeno odličje »Izredni zvezni križ«. To ugledno priznanje je Tito prejel leta 1974. Dodelil mu ga je takratni predsednik Zvezne Nemčije Gustav Heinemann. Razlog za odvzem priznanja je dejstvo, da so v Nemčiji nedavno odkrili množično grobišče žrtev Titovega totalitarnega režima.

Bruxelles, 04. 02.

V petek, 04. februarja je Evropska skupnost sprejela Deklaracijo o energetski varnosti, s katero EU vzpodbuja svoje članice k naložbam v obnovljive in varne energetske vire, ter dostopnost te energije po sprejemljivih cenah. Iz vsebine Nemško – Francoskega pakt pa je razvidno prizadevanje za notranjo stabilnost EU. Skupni cilji so: povišanje starosti za upokojitev na 67 let, ukinitev avtomatskega usklajevanja plač s stopnjo inflacije v javnem sektorju, ter omejevanje proračunskega dolga kot ustavne obveznosti.

Phnom Penh, 06. 02.

Povsem nepričakovano so v nedeljo 06. februarja na Daljnem vzhodu ponovno izbruhnili vojni spopadi med Kambodžo in Tajsko. Obojestransko obstreljevanje se je začelo že prej, a je po nekaj dneh prišlo do prekinitve, ki pa je bila samo začasna. V spopadih je na obeh straneh umrlo pet oseb. Razlog spopada je nerešeno mejno vprašanje.

Foto: Wikipedia