Predstavitev dejavnosti novomeške bolnišnice

Na okrajnem ljudskem odboru so 19. februarja 1954 razpravljali o zdravstvu in skrbništvu v novomeškem okraju. Napori ljudske oblasti so bili po vojni usmerjeni tudi v razvoj zdravstva, oziroma v dvig zdravstvene ravni delovnega človeka, kot so takrat rekli. Tako je novomeška bolnišnica leta 1954 imela že 320 postelj. Rojstev je bilo leta 1953 1116, vseh operacij pa kar 6489 ali povprečno 21 na dan. V bolnišnico je bilo sprejetih 7210 bolnikov, ležalna doba pa je znašala 11 dni. V letu 1953 je umrlo 91 ljudi. Za različne nalezljive bolezni je takrat zbolelo 480 ljudi, kar 58 izmed njih je imelo škrlatinko. V reševalni postaji so imeli na voljo tri vozila. Odborniki so za novega predsednika Sveta za zdravstvo in socialno politiko na ravni okraja imenovali španskega borca Miho Počrvino.

Foto: Splošna bolnišnica Novo mesto