Pragozd Lopata

Ta gozdni rezervat leži med zgornjo postajo gondole na Vogel (zahodno od nje) in Žagarjevim grabnom (vzhodno). Teren je zelo razgiban in skalovit, tla so plitva, skale mestoma lepo pokrite z mahom. Najdemo lahko slikovita, na vse načine skrivenčena drevesa. V pragozdu raste predvsem bukev, pa tudi smreka, macesen in rušje.

Foto: Tone Lesnik