Posvet o svetovnem etosu: napovedi referatov

Vabimo Vas na posvet Svetovni etos – globalno in lokalno, ki bo v petek 12. aprila 2013 od 9. do 18. ure v Cankarjevem domu v Ljubljani, dvorana M 3, 4. Pokroviteljica ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Posvet vodita Borut Ošlaj in Lenart Škof. Brezplačne vstopnice v Informacijskem središču Cankarjevega doma. Objavljamo napoved referatov Jožeta Ramovša in Zvoneta Štrublja.

Duhovnost in etika

Jože Ramovš

Etika je človekovo doživljanje in ravnanje, ki vdanem trenutku odgovarja smislu, etos pa človekova in družbena razvojna usmeritev v smisel. V tej smeri prispeva franklovska logoteoretska misel k opredeljevanju in sodobnem utemeljevanju etike. Viktor E. Frankl (1905-1997) sodi med redke psihologe, ki so vse življenje raziskovali človekove duhovne potrebe in zmožnosti, zlasti:svobodo in odgovornost, ki sta antropološka osnova etičnosti, dojemanje smisla v konkretni resničnosti, ki omogoča etično doživljanje in ravnanje, ter vest kot duhovni obrambni mehanizem, ki omogoča etično usmerjati življenjski razvoj. Etična doživetja in ravnanja rastejo iz duhovnosti, brez nje niso živi popki, cvetovi in sadovi (Tagore) ampak papirnate suhe rože. Pri uveljavljanju svetovnega etosa je torej odločilno vprašanje, kako v današnjih življenjskih razmerah razvijati človekovo duhovnost. Racionalistični razvoj zadnjih dveh stoletij evropske kulture kljub uspehu pri materialni oskrbi in večanju znanja ni uspel preprečevati vojn, izkoriščanja v družbi, težav v temeljnih odnosih družine in delovne tovarišije ter zveriženega razvoja številnih osebnosti. Nova nevroznanstvena spoznanja odkrivajo, zakaj šepa človekov in družbeni razvoj ob hipertrofiji možganskih funkcij leve hemisfere in zanemarjanju desne, ob prevladi vseživljenjskega učenja in zanemarjanju vseživljenjske vzgoje. Skupaj s tisočletnimi izkušnjami vseh kulturo oblikovanju človekove duhovne moči nakazujejo poti za oblikovanje etične vzgoje za novo solidarnost v današnjih razmerah.

Za kulturo dialoga v duhu svetovnega etosa

Zvone Štrubelj

Katoliška cerkev je šele z drugim vatikanskim koncilom, pred 50. leti, uzakonila versko svobodo in svobodo vesti, še bolj »začetniško« pa je v 92. členu Pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu nakazala pot dialoga. V zadnjih petdesetih letih je dialog postal pot ekumenskega zbliževanju različnih krščanskih Cerkva in medverskega približevanja. Razvoj dialoškosti je v zadnjih dveh desetletjih postal intenziven proces zaradi rastoče pluralizacije in globalizacije celotne družbe. Kakšne so predpostavke za iskren in konstruktiven ekumenski in medverski dialog? In kateri so viri dialoškosti?

Prihajamo v čisto nova obzorja ekumenskega in interreligioznega sosedstva in sobivanja. Dialog danes lahko poteka le v okviru zavesti globalnosti in v imenu kvalitativne in ne več zgolj količinske, kvantitativne svobode. Ker svoboda ni produkt narave, ampak kulture, ni nikoli dana dokončno, ampak jo je potrebno vedno na novo iskati in graditi. Le tako lahko vstopimo v resnično kulturo dialoga. Svoboda, razumljena kot kvalitativna svoboda, lahko ohrani svoje predpostavke le v kolikor je ekonomsko predvidena, kulturno spoštljiva in ekološko daljnovidna. Ker se trgi in vzvodi oblasti čedalje bolj globalizirajo, se mora globalizirati tudi etika.

Čedalje bolj se kaže potreba po globalni, svetovni etični zavezi osnovnim vrednotam in ciljem človečnosti. Ta skupni konsenz naravnost kliče posvetovnem, globalnem etosu. Katoliška cerkev mora zato tako na vesoljni ravni, na katero se rada sklicuje, kot tudi na lokalni ravni (Cerkev v Sloveniji) stopiti iz piedestala učiteljice in iz prižnice merodajne moralne razsodnice: V svet soodvisne globalnosti in v iskanje kvalitativne svobode naj bi stopila kot enakopravna dialoška partnerica z drugimi verstvi in z vsemi pozitivnimi laičnimi in humanističnimi izročili.

To bo od nje zahtevalo novo samopodobo, ki ji jo ne more dati samo novi papež, ampak kvečjemu novi ekumenski in medverski koncil. Tudi ta, ko pač bo, bo moral postaviti v ospredje besedo dialog, potekati pa v duhu kulture dialoga.

Foto: Welthetos

Vir: Svetovni etos