Postaje Kristusovega trpljenja v spevih gregorijanskega korala in Križevem potu Franza Liszta

VABILO. Koralni zbor in solisti Akademije za glasbo bodo danes, 20.3.2013, ob 19.30 v Stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani izvedli predstavitev Kristusovega trpljenja v spevih gregorijanskega korala in Križevega pota Franza Liszta.

Ponovitev koncerta bo tudi jutri, 21.3.2013 ob 19.30 v župnijski cerkvi sv. Martina na Bledu, pod okriljem Festivala Radovljica.

Umetniška zamisel, glasbeno vodstvo in orgle: Tone Potočnik

Solisti:
Monika Fele – sopran
Gašper Banovec – tenor
Andrej Makor – bariton
Matija Bizjan – bas
Matija Udovič – violina
Zoran Bičanin – violoncelo
Blaž Avbar – trobenta
Tilen Zakrajšek – timpani

OPIS PROGRAMA. Uvod v 14 postaj križevega pota predstavlja prisotnost križa v osmih antifonah, ki odpirajo vrata melodijam osmih tonovskih načinov in bodo predstavljeni z besedilom ‘Gloria patri’ ter večkrat slišano Potočnikovo inovativno nadgradnjo njihovih sozvočij. Vsaki posamezni predstavitvi tonovskega načina sledi nujna ponovitev začetne antifone, ki s tem zaključuje vzdušje posameznega tonovskega načina. Omenjene glasbene inovacije bodo prisotne skozi ves program.

Programsko osnovo samega Križevega pota predstavlja skladba Franca Liszta Via Crucis za katero je skladatelj našel motive v gregorijanskem in  protestantskem koralu. Uvodni del Vexilla Regis bomo slišali v originalni gregorijanski melodiji brez dodatne Lisztove glasbene spremljave. Na podoben način bo s 14 postajo to delo izzvenelo, ko se bo zopet vrnilo v vzdušje čistega gregorijanskega korala. Zaključni pozdrav češčenja križa predstavlja skladba Adoramus te, Christe Lisztovega sodobnika Petra Piela za triglasni ženski zbor. Ves vmesni del je zasnovan na prepletanju melodij gregorijanskega korala, ki z besedilom prisluhnejo skrivnostim posameznih postaj in originalni Lisztovi skladbi. Le-ta je izvorno napisana za klavir, orgle ali harmonij in zbor, za tokratno izvedbo pa je Tone Potočnik posamezne melodije zaupal štirim instrumentom: violini, violončelu, trobenti in timpanoma.

Programska osnova je izraz želje po ponovnem ovrednotenju smisla oživitve tradicije gregorijanskega korala in njegovi neprecenljivi vrednosti v smislu
inspiracije za nadaljnje glasbeno ustvarjanje. Hkrati je zahvala Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki táko spodbujanje omogoča.

Tone Potočnik

Procesija: Attende Domine
KRIŽ V PRISOTNOSTI ANTIFON IN OSMIH TONOVSKIH NAČINOV
1. Nobile Lignum
2. Sancta Crux
3. Salva nos
4. O Crucis
5. Funestae mortis
6. Rex exaltatur
7. Nos autem
8. Crux benedicta

14 POSTAJ KRIŽEVEGA POTA
Uvodna himna: Vexilla Regis, zbor (greg. koral)

1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt
Antifona: Captabunt in animam, zbor (greg. koral)
Pilat: Innocens ego sum, bas (Liszt)*
*Vse postaje, razen 14, vsebujejo tudi samostojno Lisztovo instrumentalno glasbo

2. postaja: Jezusu naložijo križ
Sekvenca: Laudes crucis, zbor (greg. koral)
Kristus: Ave Crux, bariton (greg. koral)

3. postaja: Jezus pade prvič pod križem
Jeus cadit, m. zbor (Liszt)
Stabat mater, ž. zbor (Liszt)

4. postaja, Jezus sreca svojo mater
Antifona: Eja, Mater, ž. zbor (greg. koral)

5. postaja: Simon pomaga Jezusu nositi križ
Besede Kristusa: antifona Qui vult venire, tenor (greg. koral)

6. postaja: Veronika obriše Jezusu obraz
Himna: Salve caput, zbor (greg. koral)
O, Haupt voll Blut (Bach, protest. koral)

7. postaja: Jezus pade drugič pod križem
Jezus cadit, m. zbor (Liszt)
Stabat mater, ž. zbor (Liszt)

8. postaja: Jezus nagovori jeruzalemske žene
Responzorij: Jesum bajulantem, ž. zbor (greg. koral)
Kristus: Nolite flere, bariton (Liszt)

9. postaja: Jezus pade tretjič pod križem
Jezus cadit, m. zbor (Liszt)
Stabat mater, ž. zbor (Liszt)

10. postaja: Jezusa slečejo
Besede Kristusa: antifona Diviserunt sibi, tenor (greg. koral)

11. postaja: Jezusa pribijejo na križ
Crucifige, zbor (Liszt)

12. postaja: Jezus umrje na križu
Responzorij: Tenebrae facte sunt, m. zbor (greg. koral)
Kristus: Eli, Eli
In manus tuas
Consumatum est, bariton (Liszt)
Consumatum est, ž. zbor (Liszt)
O, Traurigkeit, zbor (Bach – Liszt, protest. koral)

13. postaja: Jezusa snamejo s križa in ga dajo v naročje Mariji
Marija: responzorij O, Vos omnes, sopran (greg. koral)

14. postaja: Jezusa položijo v grob
Responzorij: Sepulto Domino, zbor (greg. koral)

ZAKLJUČEK:antifona Adoramus te, m. zbor (greg. koral) in Adoramus te, ž. zbor (P. Piel)