Prispevek: Pol milijona hektarov poškodovanih gozdov (foto)

Gasilec
Gasilci pomagajo ljudem pri odstranjevanju posledic žledoloma, Foto: Aleš Čerin

Po informacijah Zavoda za gozdove Slovenije z dne 3. 2. 2014 je žled poškodoval drevje na površini pol milijona hektarov. To je približno 40 odstotkov površine vseh slovenskih gozdov. Polomilo je za 3 in pol milijona kubičnih metrov lesa gozdnega drevja. To je le nekaj manj kot je načrtovana letna količina poseka. Trenutno je neprevoznih približno polovica vseh gozdnih cest. Žledolom in snegolom grozita še v prihodnjih dneh, vsaj do srede, ko bi se naj po napovedih meteorologov led začel topiti zaradi višjih temperatur.

Žled in sneg sta v gozdovih polomila iglavce in listavce, poškodbe so različne – podrta celotna drevesa z izruvanimi koreninami in polomljena debla in veje na različnih drevesnih višinah. Najhujše poškodbe so na območju Postojne in Pivke, kjer se je žled začel že v četrtek 30. januarja. Izjemno hudo je tudi na Cerkljansko-Idrijskem območju ter v občinah Loški potok, Logatec in Vrhnika.

Poškodovano drevje bo treba obdelati in spraviti iz gozdov čimprej. Zavod za gozdove Slovenije je že določil rok, da mora biti to opravljeno do konca aprila. To bo zaradi izjemne obsežnosti poškodovanih gozdov in zaradi velikega deleža gozdov zasebni lasti zelo težko organizirati. Velika večina lastnikov gozdov ni sposobna sama opravljati gozdnih del. Zasebnih gozdov je v Sloveniji tri četrine vseh. Lastnikov gozdov je nad štiristo tisoč. Pričakovati je, da bo ogromno poškodovanega lesa manjvrednega za tehnično obdelavo.

Močni žledolomi in snegolomi so pestili slovenske gozdove tudi v preteklosti. Po izjemnih obsežnostih so znani v letih 1980 v Brkinih, 1985 na ljubljanskem in kranjskem območju, ter 1996 na kranjskem, ljubljanskem, kočevskem in novomeškem območju. Poškodovane so bile stotine in desettisoči hektarov. Podatki o sedanji poškodovanosti gozdov kažejo na največjo ledeno-snežno ujmo doslej.

Ker se žledenje nadaljuje in je padajoče drevje zelo nevarno ter zaradi trenutne neprevoznosti gozdnih prometnic, javna gozdarska služba še ni mogla zbrati vseh podatkov. Natančnejše podatke pričakujemo v prihodnjih dneh.

Foto: Tone Lesnik, Aleš Čerin