Podpis, ki zmore zaščititi družino in zakon!

logo-horizontal-e1445009912774V zadnjih mesecih smo tako pri nas kot v tujini slišali kar nekaj bizarnih izjav o tem, kdo sta oče in mama in kaj v osnovi pomenita družina in zakon. Lani smo bili tik pred tem, da bi sprejeli novo definicijo zakonske zveze, ki ne bi več temeljila na spolu. Ob tem mi še vedno v ušesih odzvanja izjava Violete Tomič, ko je med soočenjem na nacionalni televiziji povedala, da zakonska zveza ni spolna zveza, ampak ekonomska zveza. Po njenem je družina tudi ekonomska zveza dveh starih mam, ki se zaradi lažjega preživetja in plačevanja položnic zadržujeta v skupnem gospodinjstvu. (Toliko o družini kot o ljubečih odnosih med starši in otroci.)

Niso pa težavne samo izjave nekaterih politikov, prava zmešnjava se dogaja tudi znotraj EU zakonodaj. Problematična je vse večja razdrobljenosti konceptov »družina« in »zakonska zveza«, kajti njun pomen postaja vse bolj nejasen in v različnih direktivah EU se uporabljajo različne opredelitve. Drugi problem pa predstavlja porast razlik med EU članicami glede zakonskega in družinskega prava, kar poglablja napetosti med državami.

Nekaj spodbudnega

V tem duhu je nastala tudi nova evropska državljanska pobuda »Mama, oče in otroci«, ki prepoznava, da se mora znotraj EU poenoti definicija zakonske zveze in družine. Iniciativa odraža skupno osnovo vseh 28-ih držav članic, da zakon predstavlja skupnost moškega in ženske in da je družina skupnost mame, očeta in otrok. Predlog te pobude je popraviti kaos in sprejeti opredelitev obeh izrazov na ravni EU, ki bosta skladni z zakonodajo vseh držav članic.

Kljub temu, da je devet držav znotraj EU že uzakonilo svojo definicijo družine in zakona, nova pobuda na podlagi 9. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah spoštuje pristojnost posameznih držav članic za pripravo zakonodaje o zakonski zvezi in družini. Zanimivo pa je videti, da te države (Španija, Francija, Švedska, Irska, itd.) iz solidarnosti oddajajo svoje podpise v podporo in zaščito temeljne celice družbe – družine.

1 milijon podpisov

Pobuda »Mama, oče in otroci« mora do začetka aprila 2017 zbrati 1 milijon podpisov (Slovenija minimalno 6.000). V nekaj tednih je po EU svoj glas oddalo že skoraj 40.000 podpornikov. Če se tudi vi strinjate, da družina in zakon omogočata varno in stabilno okolje, v katerem otroci lahko rastejo skupaj z mamo in očetom in da je to je zanje najboljše – kot je tudi zapisano v Mednarodni konvenciji za Otrokove pravice – potem oddajte svoj podpis na: http://www.mumdadandkids.eu/.

Borba za očitnost

Predsednica pobude, Edit Frivaldszky, pravi: Očitno je, da država priznava zakonsko zvezo in to ne zaradi naših občutkov, ampak ker želi zagotoviti dobrobit naroda. Zakon je za državo pomemben… saj je javna institucija, ki varuje družino. Kakor koli, vse kar zadeva družino mora ostati urejeno na državni ravni, toda ker vidimo, da EU dokumenti vedno bolj in bolj govorijo o družini – potrebujemo definicijo za tiste primere, kjer se Evropska Komisija sklicuje na družino in zakon.

Luca Volonte’, ki je od samih začetkov del te iniciative, dodaja: »Evropska državljanska pobuda je ljudska iniciativa. Ljudje iz različnih držav so stopili skupaj, da bi zaščitili družino. Preprosti ljudje so se začeli zavedati, da ne morejo pustiti svoje vrednote političnemu razredu. Zaradi tega so dejavni in so prevzeli odgovornost. To je neverjetno in ponosem sem, da projekt tako hitro rase.«

Evropska državljanska pobuda (ECI) je bila ustanovljena leta 2012 in predstavlja pomembno orodje za vzpostavljanje dialoga med državljani EU in evropskimi institucijami. Vsaka pobuda, ki ji Evropska komisija zagotovi registracijo, mora v enem letu zbrati milijon podpisov. Več kot milijon podpisov so do sedaj zbrale le tri pobude, največ podpisov (1,8 milijona) je zbrala pobuda »Eden izmed nas«, katere cilj je bil zaščititi človeške zarodke pred uničevanjem le-teh v znanstvene namene.