Partizanska bolnišnica – Rog

Slovenske partizanske bolnišnice so bile gotovo edinstvene v okupirani Evropi. Nastajati so začele na Rogu po italijanski ofenzivi leta 1942. Tam je bila na Daleč hribu v preurejenih prostorih nekdanje hiše gozdne uprave ustanovljena tudi glavna ali pozneje centralna partizanska bolnišnica. Delovati je začela 16. junija 1942, prve hude ranjence pa je sprejela pet dni kasneje. Imela je 40 postelj in operacijsko sobo in je bila tako začetek sklopa bolnišničnih postojank slovenske centralne vojne partizanske bolnišnice v Kočevskem rogu. Med italijansko ofenzivo je bila prazna, Italijani pa so jo požgali. Osebje je začelo takoj graditi skrivne barake v bližini. Prvi dve, Jelen breg in Jelen žleb, sta dajali zatočišče ranjencem v hudi zimi 1942/43.

Foto: Wikipedia