Partizan Niko Šilih

V Trebnjem na Dolenjskem se je 08. 12. 1919 rodil partizan, obveščevalec, oznovec, diplomat, politični delavec in gospodarstvenik Niko Šilih. Mladost je preživel v Novem mestu, kjer je bil že kot gimnazijec sprejet v partijo. Jeseni 1941 je postal politični komisar Novomeške čete. Hitro je napredoval. Postal je šef obveščevalnega oddelka glavnega štaba NOB in POS, po vojni pa pomočnik načelnika slovenske OZNE Ivana Mačka – Matije, kjer je bil z Mitjo Ribičičem najožji sodelavec. Po letu 1951 je postal pomočnik ministra za notranje zadeve, ter član in sekretar Izvršnega sveta SRS, predsednik Sveta za zdravstvo, član CK ZKS, republiški poslanec itd. Od leta 1964 je bil jugoslovanski veleposlanik v Tuniziji, po vrnitvi pa je delal v gospodarstvu in bil vladni svetovalec. Zadnja leta pred upokojitvijo je bil generalni direktor Jugotekstila. Bil je nosilec partizanske spomenice in Reda jugoslovanske zastave z lento. Umrl je 23. 09. 1984, star 65 let.

Foto: Ozna