Palače v oblakih

Povelikonočna številka našega nekdaj referenčnega časopisa je katoliški tematiki namenila vodilni članek, komentar in fotografijo. Pisec iz Rima, kjer je papež vodil več deset tisoč vernikov skozi najbolj slovesne krščanske obrede, je poročal o pedofiliji. Fizično sta bila pisec in papež verjetno na istem kraju, a v različnih svetovih. Slovenci smo na straneh časopisa sicer videli papeža in prebrali njegovo ime, vključeni pa smo bili v mentalni svet pisca…

Dva različna jezika torej, ki vzpostavljata radikalno drugačne meje našega sveta in s tem našega odnosa ne le do Grozdeta, ampak do Katoliške cerkve in s tem do slovenske družbene resničnost. Slovenci živimo v svetu, v katerem papež, škofje in duhovniki oživljajo predvojni klerofašizem. Angleži, pa tudi tisti Slovenci, ki nismo determinirani s časopisi in povojnimi uradnimi zgodovinami, živimo v svetu, v katerem katoličani opravljajo legitimne in splošnokoristne dejavnosti.

Več: Vzporedni svetovi