Režimsko Delo in viteški Dnevnik

V Družini z dne 11.3.2010 v kolumni z naslovom “Kateri časopisi” p. Branko Cestnik med drugim piše:

… Ločujem med režimskim in levičarskim časopisom. Režimski časopis je tisti, ki se udinja oblasti, levičarski (ali desničarski) časopis, je tisti, ki izhaja iz določenega političnega prepričanja, se zanj zavzema in občasno vneto bori. Delo se je v zadnjih letih, zlasti v obdobju lastništva Pivovarne Laško, izkazalo za vse bolj režimsko in vse bolj na povodcu. Postalo je vaška deklina, ki pač gre s tistim, ki ima trenutno največji avto. Dasiravno je se zdi idejno bolj levo od Dela ter proticerkveno precej aktiven, je v zadnjem letu Dnevnik nekako sam od sebe vse pogosteje prihajal na mojo mizo. Zdi se, da ta ljubljanski časopis ohranja viteško raven in da ni dvojen ali priliznjen….