Politični proces

Žal nimamo ustanove, ki bi lahko meritorno odločila ali je nek sodni proces političen ali ne. Tudi tega, ali obstaja videz, da so bili v procesu pravosodni organi politično motivirani, ni mogoče ugotoviti tako brezprizivno kot je nedavno Ustavno sodišče odločilo, da je bil okrnjen videz nepristranskosti, ker iz odločanja o pritožbi Janeza Janše ni bil izvzet predsednik Vrhovnega sodišča Masleša.