V bran Besedi

Ob mednarodnem dnevu materinščine je predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina izdal poslanico, ki jo začenja s stavkom: »Na začetku je bila Beseda«. Tu želim gospoda Svetino malo popraviti, saj se prvi stavek Janezovega Evangelija glasi: »V začetku je bila Beseda…« V poslanici gospod Svetina zapiše, da so se jezika polastile teologija, politika in ekonomija.